Dr.Öğr.Üyesi Öznur ÖZDEN in Patent Tescil Başarısı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZDEN’in 30/12/2015 tarihli ve TP15-525 referanslı, “SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ KAZANDIRILMIŞ BİR AMBALAJ” başlıklı patent başvurusu 21.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Buluş kağıt veya karton yüzeyine kaplama işlemi ile uygulanmış bir kaplama solüsyonu bulunduran bir kağıt veya karton ambalajdır. Bahsedilen kaplama solüsyonunun, kağıt ve karton ambalaja su, su buharı ve yağa karşı direncini sağlayan tanen içermesidir.


Ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZDEN ve arkadaşlarının( Prof. Dr. Keriman GÜNAYDIN, Prof. Dr. Gürhan Raif ÇİFTÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ahsen Ezel BİLDİK, Dr. Araş. Gör. Gülay Merve BAYRAKAL ve Oğuz KURT) 29/09/2015 tarihli ve TP15- 283 referanslı, “ANTİ BAKTERİYEL YÜZEY KAPLAMASINA SAHİP AMBALAJ MALZEMESİ” başlıklı patent başvuruları da 21.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Mevcut buluş, özellikle içine konulan gıda maddelerinin hijyenik bir biçimde saklanmasını sağlamak üzere, umbeliferon kaplı yüzeye sahip ambalaj malzemesi ile ilgilidir.

Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZDEN ve arkadaşlarını başarılarından dolayı kutlarız.


  • Sızdırmazlık Özelliği Kazandırılmış Bir Ambalaj​ bilgisi için TIKLAYINIZ.
  • Anti Bakteriyel Yüzey Kaplamasına Sahip Ambalaj Malzemesi​ bilgisi için TIKLAYINIZ.