Araştırma

Arboretumlar bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla orijini ve yaşları belli, her biri doğru ve dikkatli bir şekilde bir araya getirilmiş olan çoğunluğu ağaç ve diğer odunsu bitki taksonlarının uygun seçilmiş alanlarda yetiştirilip sergilendiği tabiat parçalarıdır. Başka bir açıdan bakıldığında arboretumlar eğitim ve bilimsel yanları ağır basan bilgi, emek ve sabırla meydana getirilmiş birer canlı bitki müzeleridir.

Yeryüzünde kuruluşları yüzyılların ötesine dayanan arboretumların fonksiyonları çok çeşitlilik gösterir. Bunlar; ilk ve orta öğretimden üniversite düzeyine kadar tüm öğrencilere ve çevre halkına otsu ve odunsu bitkiler hakkında bilgi vermek, onları yetişme alanlarında tanıtmak, çevre koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanında, dünyanın dört bir tarafındaki eksotik ve endemik bitkileri iklimin müsaade ettiği oranda bir araya toplayarak uzun ve pahalı seyahatlere gerek kalmadan insanlara tanıtmak ve bunların içinden süsleme değeri olanları seçme imkanı sağlamak, nesli kaybolma tehlikesi altında bulunanları koruma altına almak, yabancı orijinli türlerin ülkemize uygunluğu konusunda çalışmalar yapmak da Atatürk Arboretumu’nun görevleri arasındadır.

Atatürk Arboretumu’nun ilk amacı basta İ.Ü. Orman Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri olmak üzere Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar ile orman mühendisleri, peyzaj mimarlarının, diğer fakülteler ile araştırma kurumlarının, yerli ve yabancı bilim adamlarının, doğa severlerin yapacakları incelemelere, bilimsel araştırmalara her yönü ile açık bir canlı laboratuar olarak hizmet vermektir.

Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinde bulunan floristik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini çekmiş bulunan ünlü Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuştur. Sınırları içinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Kirazlıbent ile 1916 yılında Neşet Hoca tarafından kurulan Türkiye’nin ilk fidanlığını barındıran Atatürk Arboretumu yeryüzündeki diğer arboretum ve botanik bahçeleriyle tohum ve fidan temini konusunda işbirliği içerisindedir.

Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün Bahçeköy Orman İsletme Müdürlüğü’ne bağlı bir isletme şefliği olan arboretum, bir danışma kurulu tarafından idare edilmektedir. Danışma kurulunda bilimsel otorite I.Ü. Orman Fakültesi’ne, idari otorite Orman Genel Müdürlüğü’ne aittir. Mülkiyet ve finans kaynağı yine Orman Genel Müdürlüğü’dür.

Tarihçesi

Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettin KAYACIK’ ın 1949 yılında Orman Genel Müdürlügü’ne Bahçeköy’de bir arboretum kurma önerisinin uygun karşılanmasıyla, Orman Fakültesi ve Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışması sonucu Büyükdere-Bahçeköy-Kemerburgaz asfaltı kenarındaki 38 Ha.lık bir alanda arboretum kurma çalışmalarına başlanmıştır. Daha sonra arboretumun projesini hazırlaması için Sorbon Üniversitesi Botanik Bahçesi enspektörlerinden Mösyö Camille GUINET İstanbul’a davet edilmiştir. Mr. GUINET’in çalışmaları 1959-1961 yılları arasında aralıklı olarak devam etmiştir ve Atatürk Arboretumu’nun yol ağını planlamıştır. Gerekli ödenekler sağlanamadığından proje hazırlanması yarım kalmış ve Mr. GUINET’ten geriye yol şebekesini içeren ve yollar ile ayrılmış dünya bitki bölgeleri kalmıştır. Ayrıca bu birimlerde yer alacak ağaç türlerinin latince adlarını içeren listelerini de düzenleyerek bırakmıştır.

1982 yılına kadar alt yapı ve dikim çalışmaları yavaşta olsa devam etmiştir. Bu tarihte Atatürk’ün 100. doğum yılı kutlamaları nedeniyle Atatürk Arboretumu adını almış ve 12.7.1982 tarihinde de Orman Bakanlığının en küçük idari birimi olan İşletme Şefliği statüsü kazanmıştır.

Ziyaret – Fotoğraf – Film Çekimi

Atatürk Arboretumunun işletmesi İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup,  Film-Reklam ve giriş ücretleri hakkında ( 0212 226 19 29 - 0212 226 23 35 - 36 - 37 ) telefonlardan bilgi alınabilir.

 ​

 ​

 ​

Herbaryum nedir?

Herbaryumlar floristik-sistematik çalışmaların temelini oluşturan, bilimsel bir şekilde toplanmış, kurutulmuş ve düzenlenmiş bitki kolleksiyonlarıdır. Herbaryumlar öğretim ve bilimsel amaçlar için kullanılmak üzere kurulurlar.

Herbaryuma Alınacak Bitki Nasıl Toplanır?

Toplanacak bitki örneği, odunsu bitkiler için pres büyüklüğünde; otsu bitkiler için bitkinin kök de dahil tamamı olmalıdır. Bitkiler mümkün olduğunca meyve ve çiçekli olarak toplanmalıdır. Ayrıca, bitkinin numarası, nereden toplandığı (il, ilçe, habitatı, bakı, yükselti, yetişme yeri, bulunma şekli vb.), çiçeğin rengi, bitkinin formu, dik veya sarkık oluşu vb. özellikleri, toplandığı tarih ile toplayan kişi veya kişilerin adlarının da yazılması gerekmektedir. Bütün bu özelliklerin yazılması için arazi defteri kullanılmalı, bitkilerin numaralarının karşılarına ilgili özellikler yazılmalıdır. Bitkinin numarasının yazıldığı küçük bir karton ise iple bitkiye bağlanmalıdır.

Herbaryuma Alınacak Bitki Nasıl Kurutulur?

Toplanan bitkilerin kurutulması için özel kurutma kağıtları (örneğin papye kağıdı), bunlar bulunamadığı durumlarda ise gazete kağıtları kullanılır. Bu kağıtlar içine bitkinin organları birbiri üzerine gelmeyecek şekilde özenle konulan bitkiler, presler arasına konur. Bez kayışlar yardımıyla sıkıştırılarak bağlanan preslerdeki bitkiler, rüzgara veya güneşe ya da ısıtıcı yakınına konularak kurutulabilir. Kurutma kağıtları ilk birkaç gün boyunca her gün, daha sonra gün aşırı değiştirilmelidir. Kuruyan bitkilerin kayışları gevşetilebilir.

Kurutulan Bitki Herbaryuma Nasıl Alınır? Herbaryumda araziden toplanmış olan bitkiler şu işlemlerden geçmektedir: Herbaryum örneği olmaya uygun (iyi kurutulmuş, çiçekli, meyveli veya kozalaklı) bir bitki ilaçlandıktan veya -25°C’de derin dondurucuda şoklandıktan sonra, kartona yapıştırılmakta, Herbaryum kaşesi basılarak kayıt defterinden numara verilmekte, teşhis edilip etiketi yazılarak, dolaptaki yerine yerleştirilmektedir.

ISTO Herbaryumunun Tarihçesi Orman Fakültesi Herbaryumu 1950 yılında Türkiye’nin doğal orman ağaç, çalı ve toprak florasını saptamak ve yayılışlarına ait ayrıntılı bilgileri ortaya çıkarmak amacıyla “Harbarium Turcicum” adı ile kurulmuştur. Daha sonra 1960 yılında bu isim “Herbaryum Bahçeköy” olarak değiştirilmiştir. 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Herbaryumlar arasına girmiş ve Index Herbariorum (Herbaryumlar Indeksi)’da ISTO adını almıştır. O yıllarda Orman Botaniği Kürsüsü’nde büyük bir salonda, ahşap dolaplarda korunan örnekler, daha sonra Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50.yılında, yeni yapılan binasına taşınmış ve Uluslararası bir sempozyumla açılmıştır.

ISTO Herbaryumunun Bünyesinde Barındırdıkları Kurulduğu yıldan bugüne kadar, yeni binasının açılmasından başka, ISTO Herbaryumu örnek sayısı açısından da bir gelişme göstermiştir. Kurutulmuş bitki sayısının 30.000’i aşmasında anabilim dalımız elemanları, Fakültemizin konu ile ilgili araştırıcıları ve staja giden öğrencilerimizin katkıları olmuştur. Herbaryumumuzun önemli bir özelliği de yabancı toplayıcıların Türkiye’den topladıkları bitkilerden 6000 adedinin eş örneklerini Herbaryumumuza bırakmış olmalarıdır. Bu kişiler arasında Türkiye Florası gibi 10 ciltlik büyük eserin editörü olan P.H.Davis de bulunmaktadır.

Herbaryum Kütüphanesi Herbaryum örnekleri Wettstein sistemine göre 96 çelik dolapta yer almaktadır. Herbaryum 3’ü bitkilerin bulunduğu, 2’si çalışma, 1’i ilaçlama odası olmak üzere 6 bölümden oluşur. Familyalar Wettstein Sistemine göre; cins, tür, alt tür, varyete gibi taksonlar ise alfabetik sıraya göre yerleştirilmişlerdir.

Herbaryumda çalışanlara kolaylık sağlamak amacıyla 4 kartotek vardır. Bunlar: · Yabancı toplayıcıların ISTO’ya armağan ettikleri örnekleri, · Belgrad ormanı florasını, · Türkiye florasından çıkarılarak illere göre hazırlanmış hangi ilde hangi bitkinin bulunduğunu gösteren floristik bir kartotek, sistematik çalışmaları belirten kartoteklerdir. Herbaryuma alınan örnekler 3 grupta toplanabilir: Bunlardan birincisi yeşil kılıflar içinde Türkiye’nin doğal ağaç, çalı ve otsu bitkileri, ikincisi sarı kılıflar içinde egzotik örnekler (diğer ülkelerden karşılaştırma materyali olarak sağlanan örnekler), üçüncüsü de turuncu renkli kılıflar içindeki Typus (ilk örnek: Türün ilk adının tanıtılması yapılırken incelenmiş olan bitki örneğidir ki ISTO Herbaryumunda 58 adet Type örnek bulunmaktadır) örneklerdir. Özel bir kütüphanesi ile anfisi de bulunan Herbaryumumuzun, öğrenci uygulamalar ve konferanslarda yararlanılan bir slayt koleksiyonu da bulunmaktadır.

ISTO Herbaryumunun Type Örnekleri

1. Salix caucasica Anders subsp. yaltırıkiana A. K. Skv. var. nova, 2. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. subsp. antitaurica Yalt., 3. Hypericum capitatum Choisy ,var. luteum Robson, 4. Hypericum ternatum Poulter, 5. Alchemilla erzincanensis B.Pawl., 6. Amelanchier parviflora Boiss. var. dentata Browicz, 7. Amygdalus carduchorum Bornm. subsp. serrata Browicz, 8. Amygdalus trichamygdalus (Hand. – Mazz.) Woronow subsp. elongata Browicz, 9. Crataegus aronia (L.) Bosc. ex DC. var. minuta Browicz, 10. Crataegus aronia (L.) Bosc. ex DC. var. dentata Browicz, 11. Crataegus davisii Browicz, 12. Crataegus orientalis Pallas ex. Bieb. var. obtusata Browicz, 13. Potentilla savvalensis B. Pawl., 14. Pyrus hakkiarica Browicz, 15. Pyrus yaltırıkii Browicz, 16. Rosa dumalis Bechst. subsp. boissieri (Crepin) Ö. Nillson var. antalyensis (Manden) Ö. Nillson, 17. Astragalus comosoides Chamb. and Matthews, 18. Astragalus coodei Chamb. and Matthews, 19. Astragalus davisii Chamb. and Matthews, 20. Astragalus eriocephalus Willd. subsp. elongatus Chamb. and Matthews, 21. Astragalus latistipulatus Chamb. and Matthews, 22. Astragalus roseocalycinus Matthews, 23. Lathyrus cyaneus (Stev.) Koch. var. pinnatus P. H. Davis, 24. Lathyrus satdaghensis P. H. Davis, 25. Trigonella mesopotamica Hub. – Mor., 26. Vicia splendens P. H. Davis, 27. Acer cappadocicum Gleditsch, 28. Acer divergens Pax. var. trilobum Yalt., 29. Acer hyrcanum Fisch. and Mey. subsp. sphaerocaryum Yalt., 30. Acer monspessulanum L. subsp. oksalianum Yalt., 31. Euonymus latifolius (L.) Miller subsp. cauconis Coode and Cullen, 32. Ferula huber-morathii Peşmen, 33. Marsdenia erecta R. Br. var. flava Yalt., 34. Galium zabense Ehrend., 35. Omphalodes ripleyana Davis, 36. Onosma araraticum H. Riedl., 37. Onosma davisii H. Riedl., 38. Onosma subulifolium H. Riedl., 39. Paracaryum cristatum (Schreber) Boiss. subsp. carduchorum R. Mill., 40. Solenanthus formosus R. Mill., 41. Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. mardinensis P. H. Davis, 42. Rhynchocorys odontophylla Burbidge and Richardson, 43. Scrophularia bitlisica Lall., 44. Scrophularia libanotica Boiss. subsp. libanotica var. cappadocica R. Mill., 45. Scrophularia libanotica Boiss. subsp. libanotica var. nevshehirensis R. Mill., 46. Scrophularia libanotica Boiss. subsp. libanotica var. urartuensis R. Mill., 47. Plantago anatolica Tutel and R. Mill., 48. Anthemis davisii Yavin, 49. Centaurea cheirolepidoides Wagenitz, 50. Centaurea davisii Wagenitz, 51. Centaurea hakkariensis Wagenitz, 52. Centaurea longifimbriata Wagenitz, 53. Centaurea vanensis Wagenitz, 54. Cirsium alatum (Gmelin) Bobrov subsp. pseudocreticum Davis and Parris, 55. Cousinia hakkiarica Hub. – Mor., 56. Inula helenium L. subsp. pseudohelenium Grierson, 57. Senecio davisii Matthews, 58. Tanacetum chiliophyllum (Fisch. and Mey.) Schultz Bip. var. monocephalum Grierson

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi kampüsü içerisinde, fakültemiz akademik, idari personelinin, öğrencilerimizin ve fakültemiz dışından gelen misafirlerimizin mesai saatleri içerinde (08:30-17:00) faydalanabildikleri, bilimsel ve akademik anlamda geniş bir alt yapıya sahip kütüphanemiz bulunmaktadır. Kütüphanemiz de mesai saatleri içerinde görev yapan 2 personelimiz bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı için tıklayınız.

2018 yılı itibari ile Kitap-Tez sayıları
Kitap: 29340 adet
Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri: 913 adet
Bitirme Tezi: 4753 adet
Dergi: 216 adet

İletişim : 0212 338 24 00 - 25212 (Asime DAYILAR (asimed@istanbul.edu.tr) -Tahsin KAVRAZLI (tahsin.kavrazli@istanbul.edu.tr))


 Ad-Soyad Tarih Ülke Burs-Kaynak Konusu Rapor
Prof.Dr. Nusret AS15.07.2018-15.04.2019ABDTÜBİTAK BİDEP - 2219 Destekli Bursu2219- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere  
Prof.Dr. Nami KARTAL30.07.2018-23.10.2018JAPONYA
RISH Kyoto Üniversitesi ile devam eden araştırma projesi kapsamında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere  
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Tuncay GÜNER23.07.2018-08.04.2019Stockholm / İsveçTUBITAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programıİsveç Doğa Tarihi Müzesi'nde "Geçmiş Ortamların ve İklimin Bir Arşivi Olarak Batı ve Orta Anadolu'nun Miyosen bitki makrofosilleri" adlı doktora sonrası araştırma projesi  
Araş.Gör. Selim BAYRAKTAR

30.07.2018-28.02.2019

ESTONYA

European Regional Development FundTartu Üniversitesi Ekoloji ve Yer Bilimleri Enstitüsü'nde (Institute of Ecology and Earth Sciences) doktora tezi ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere
 
Dr.Öğr.Üyesi Simay KIRCA
31.10.2018-02.08.2019 Vancouver / Kanada  TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs ProgramıUniversity of British Columbia (Vancouver-Kanada) Department of Forest and Conservation Sciences'a inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere 
Araş.Gör. Fatma Diğdem TUNCER 21.04.2018-16.11.2018 ABD  Wisconsin Üniversitesi'nde "Yakın Kızılötesi Spektroskopisinin Ağaç Türü Teşhisinde Kullanımı" adlı doktora tezi ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere  
Araş.Gör. Alper Gün ÖZTURNA 08.10.2018-21.04.2019 Seul / Güney Kore  TÜBİTAK 2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı Bütçesi"Toprak Organik Karbon (TOK) Stokunun Tahmininde Kullanılan FBDC Modelinin Kumul Ağaçlandırılmalarında Test Edilmesi" başlıklı proje kapsamında Kore Üniversitesinde  inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere  
Araş.Gör. İnci ÇAĞLAYAN 15.10.2018-15.10.2019 Umea / İsveç (15 Kasım 2018-15 Mayıs 2019) 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırasında Araştırma Burs Programı İsveç'in Umea kentinde bulunan SLU (Swedish University of Agricultural Sciences)'da doktora ve diğer araştırma çalışmalarını tamamlamak amacıyla  
      
      
      
      
      
      

2016 Yılı Yayın Komisyonu Üyeleri :

 • Prof.Dr. Murat DEMİR (Başkan)

 • Prof.Dr. Ender MAKİNECİ (Başkan Yardımcısı)

 • Doç.Dr. Zeki CANDAN (Orman Endüstri Mühendisliği)

 • Dr.Öğr.Üyesi Mustafa AKGÜL (Orman Mühendisliği)

 • Dr.Öğr.Üyesi Mert EKŞİ (Peyzaj Mimarlığı)

 • Dr.Öğr.Üyesi Süleyman ÇOBAN (Orman Mühendisliği)
 • Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YURTSEVEN (Orman Mühendisliği)
 • Dr.Öğr.Üyesi H.Tuncay GÜNER (Orman Mühendisliği)
 • Araş.Gör. Fatma Diğdem TUNCER (Orman Endüstri Mühendisliği)
 • Araş.Gör. Selim BAYRAKTAR (Peyzaj Mimarlığı)İstanbul Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri için ders kitapları ile bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Fakültemizde 1892-1948 yılları arasında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi yayını olarak basılan kitap sayısı 11 adettir. İstanbul Üniversitesine bağlandıktan sonra 1949-2007 yılları arasında Orman Fakültesi yayını olarak basılan kitap sayısı ise 481’dir. 1892-2007 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından basılan kitapların sayısı 259 adettir. Böylece Ormancılık eğitiminin başlangıcı kabul edilen 1857’den günümüze kadar fakültemiz tarafından yayınlanan kitapların sayısı 751 adede ulaşmaktadır.

Kitaplar İle İlgili Konular :

 • Kitap Yazım Kuralları
 • Kitap Basımı Dilekçesi
 • Kitap Değerlendirme Formu (word) – (pdf)
 • Vekaletname

Kitap Yazım Kuralları:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KİTAP HAZIRLAMA VA YAZIM KURALLARI 

1-KİTABIN HAZIRLANMASI

İstanbul Üniversitesi Yayın Komisyonu ve Baskı İşleri Teknik Şartnamesine göre kitaplar aşağıda verilen yapıda hazırlanmalıdır.

Yazım Biçimi:

1) Ana Metin: A4 Kağıda üsten ve alttan5.85 cm. Sağ ve sol kenardan4.25 cm. bırakılarak elde edilen 12.5x 18.0 cm’lik yazı alanı içine yazılmanadır. Basılacak olan kitabın dizgisi Microsoft Office XP Word’de Times New Roman Tur yazı tipinde, metin yazıları 11 punto, dipnotlar, referanslar ve benzeri yazılar aynı karakterde 8 punto ile bir aralıklı olarak yazmalıdır.

2) Ana başlıklar büyük harflerle, alt başlıklar küçük harflerle koyu olarak yazılır ve alt başlıklar 1.1, 1.2, 1.2.1, 2,1 şeklinde sıralanır. Ana başlıklarla bir üst satır arasında iki satır boşluk bırakılır. Ana başlıktan sonra yazı, paragraf başı yapılarak ve bir satır boşluk bırakılarak yazılır.

3) Kitabın dizgisinde kullanılacak olan karakterler normal (beyaz) siyah (bold) ve italik olacaktır. Matematiksel ( Cebirli ) kitaplarda üs ve indisler 7 punto olmalıdır.

4) Şekil ve Tablolar: Şekiller ve tablolar belirtilen azı alanı içerisinde sayfa ortalanarak ve mümkün olduğu ölçüde yanı sayfa içine 9 punto ile yazılarak konur. Tabloların üstüne, şekillerin altına ortalanmış ve numaralandırılmış ad verilir. Şekil ve tablo başlıkları 9 punto ile yazılır. Tablo başlıklarında kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Fotoğraf ve şekiller foto alınabilecek kalitede olmalıdır ( Fotoğraflar siyah – beyaz olarak parlak karta basılmış şekiller aydınger üzerine çini mürekkeple çizilmiş, yazı ve rakamlar da çini mürekkeple yazılmış olmalıdır.) Fotoğraf ve şekiller, JPEG formatında taranmış olarak metin içinde verilebilir.

5) Satır Sayısı: Geçerli bir nedeni bulunmadıkça düz metinli sayfalarda satır sayısı 40’ın altına düşmemelidir. 40 satırın altına düşen sayfalar kontrol sunucu bulunup incelemeye tabi tutulacak ve haklı bir nedeni yoksa ret edilecektir. Bölüm Başlangıcı, Önsöz, Türkçe ve Yabancı Dilde Özet, İthaf, Referans, Dizin (fihrist), İçindekiler gibi kitabın başına ve sonuna koyulan sayfalar bu şarta tabi tutulmayacaktır. Zorunlu durumlarda formül ve klişeler de azami ölçüde yer tasarrufuna özen gösterilecektir.

6) Yabancı Dilde Özet: Çalışmanın bütününü temsil edebilecek bir düzeyde Türkçe ve Yabancı Dilde özet yazılmalıdır. Yabancı dildeki özetin başlığı, metin yazım biçimi Türkçe metni ile aynı karakteri taşımalıdır.

7) Kaynaklar: Makale içinde kaynak gösterme parantez içerisinde, tek kaynak için

(BOZKURT 1992) birden fazla kaynak için ( TAVŞANOĞLU 1973, ÖZÇELİK 1984), müşterek yayınlar için (KURTOĞLU/ KOÇ 1997), yazarı belli olmayanlar için ( ANONİM 1998 ) şeklinde yapılır. İkiden fazla yazarı olan kaynaklar metin içinde kısaca ( AYKUT ve ark.1997) şeklinde verilir. Ancak, kaynak listesinde bütün yazarlar açık olarak gösterilir. Kaynaklar, ortalanmış KAYNAKLAR başlığı altında alfabetik sıraya göre aşağıdaki şekilde verilir.

BOZKURT, Y. 1992: Belgrat Ormanında Suni Olarak yetiştirilmiş Douglas Göknarının

(Psedotsuga menziesii Franco) Bazı Anatomik Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt 42. Sayı 1. Syf. 31- 39. Yıl 1992. ISSN 0535-8418.İstanbul.

ÜRGENÇ, S. 1986. Ağaçlandırma Tekniği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:3314/ 375, İstanbul.

Geray, U., BEKİROĞLU, S. 2001. Ormancılık Yatırım Kararlarında Kullanılabilecek Faiz Oranının Tahmin Edilmesinde Yeni Bir Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt 52. Sayı 1. Yıl 2002. Syf: 1- 24. ISSN 0535- 8418

AYKUT, T., ACAR, H.H., ŞENTÜRK, N. 1997: Artvin Yöresinde bölmeden Çıkarmada kullanılan Koller K. 300. Urus M III ve Gantner Tipi Hava Hatlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt 42. Sayı 2. Yıl 1997. Syf. 29- 58. ISSN 0535- 8418. İstanbul

İnternetten alınmış kaynakların mutlaka yazarının ve yayın yerinin belirtilmiş ve aşağıdaki şekilde verilmiş olması gerekir.

MANION. P.D. 2003: Forest and Shade Tree Pathology. Suny College of Environmental Science and Forestry. ( http.// syllabus.syr.edu / ESF )

ANONİM.2003. FR. Wood Network. High Fire Performance Wood Products. ( http// www. Fireretard. com/ flame. html)

2-KİTABIN TESLİMİ

Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanan ve İstanbul Üniversitesi dışından iki danışman öğretim üyesi ( Kitabın konusunda çalışma yapan ve ders veren ) tarafından basımı uygun bulunan kitaplar, 3 nüsha bilgisayar çıktısı, başvuru dilekçesi ve 2 adet3.5 inçdisket veya CD içerisinde Word 2000 olarak kayıtlı ( Yazar ve kitap adları disket/ CD üzerine yazılmalıdır ) şeklinde Fakülte Yayın Kuruluna teslim edilir.

Fakülte Yayın Kuruluna kitap ile birlikte verilecek belgeler :

 • Dilekçe ( 2 Adet )
 • Kitap Bilgi Kartı (3 Adet )
 • Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi ( 2 Adet )
 • Kitap Değerlendirme Formu ( Hakem Formu ) ( 2 Adet )
 • Kitapta bulunan şekil ve tabloların klişe alanları ( cm2 )
 • Düzeltmelerin kimler tarafından yapılacağı ( en az bir isim )
 • CD veya Disket içinde kitap dokümanı ( 2 Adet)
 • Yazarların yazışma adresleri, telefon numaraları ve elektronik postaları

Kitap Gönderme Adresi:

İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın Kurulu

34473 Bahçeköy / İSTANBUL

Tel: +90 –(212) -338 24 00 ( 40 hat )

Fax: +90- (212) – 226 11 13 - 0212 338 24 24

Bülten Yayın Kurulu:


 • Doç.Dr. Osman Devrim ELVAN
 • Dr.Öğr.Üyesi Emine Seda ERDİNLER
 • Dr.Öğr.Üyesi Simay KIRCA


 2010 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2011 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2012 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2013 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2014 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2015 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2016 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2017 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 2018 Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4
 


Orman Fakültesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde sunulması amaçlanmıştır. Oluşturulan veri tabanında yıl, yazar, anahtar kelime ve yayın türü gibi ölçütlere göre sorgulama yapılabilmektedir.

Akademik birimlere göre güncel yayınlar :

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Silvikültür Anabilim Dalı
 • Orman Entomolojisi Anabilim Dalı
 • Orman Amenajmanı Anabilim Dalı
 • Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı
 • Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı
 • Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı
 • Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı
 • Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı
 • Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı
 • Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı
 • Orman Botaniği Anabilim Dalı
 • Havza Amenajmanı Anabilim Dalı 

 

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı
 • Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı
 • Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı
 • Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 

 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

 • Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı
 • Bitki Materyali ve Yetiştirme Anabilim Dalı
 • Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı

Yayın değişim ortakları erişim adresleri : 

Götüngen Üniversitesi Orman Ekosistemleri Araştırma Merkezi
“Göttinger Forstwissenschaften” 2008 yılı itibari ile elektronik ortamda.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ​​ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ABİS 2001

AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ BİLGİ SİSTEMİ

AĞAÇ MALZEME BİLGİ SİSTEMİ 2001 Ağaç malzemeye yönelik bir veri tabanı sistemi modelinin tasarlanması ve geliştirilerek manyetik bir ortamda kullanıma sunulması. Materyal ve Yöntem Türkiye’de yetişen ve endüstriyel öneme sahip 68 ağaç türüne ilişkin bilgiler veri tabanı ortamına aktarılmıştır. Bu amaçla MS-Access Veri Tabanı kullanılırken, sorgulamalarda, SQL’den,ara yüz oluşumlarında MS-Visual Basic dilinden yararlanılmıştır. Genel Değerlendirme abis2001 CD üzerinde kullanıma sunulmuş ve yerel ağda değerlendirmeye açılmıştır. Model bu şekliyle tartışmaya açık olacaktır. Bu nedenle belirli dönemlerde hem model olarak hem de içerdiği bilgi kapsamı olarak yenilenmeli ve geliştirilmelidir.

 • Familya
 • Sorgulama
 • Kullanım Yerleri
 • Türler
 • Kavramlar
 • Yerli ve Yabancı Ağaç Türleri
 • Kaynaklar
 • Teknik Özelikler
 • Künye
 • Kullanım ile İlgili Özelikler
 • Abies bornmülleriana
 • Abies cilicia

 • Abies equi-trojani​Abies nordmanniana

 • Acer campestre​Acer monspessulanum

 • Acer platanoides​


Not : Fakültemiz kampüsü içerisinde AutoCAD ve NetCAD programları, fakültemiz akademik, idari personele ve öğrencilerimize hiçbir kısıtlama olmadan kurulup çalıştırılabilmektedir,  fakat bu programlar kampüs dışında çalışmamaktadır. AutoCAD kurulumu için Fakültemiz Bilişim Ofisine başvurulmalıdır. NetCAD kurulumu için yukarıda belirtilen linki takip ediniz.