Bilimsel Toplantılar

 

                                      İÜC ORMAN FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR

No Konu Düzenleyen Birim Tarih Sonuç Bildirgesi

Toplantı

Görüntüleri

1 VII. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı

   - Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

   - Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

24 Aralık 2018 PDF PDF
2 Kolofan ve Türevleri Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı 02 Mayıs 2019 PDF PDF
3 Havza Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Güncel Konular Havza Yönetimi Anabilim Dalı 28 Haziran 2019 PDF PDF
4 Kentleşme ve Kent Ormancılığında Yeni Yaklaşımlar Orman Amenajmanı Anabilim Dalı 22 Ekim 2019 PDF PDF
5 Belgrad Ormanını Koruma Kullanma Dengesi Açısından Yaşanan İdari ve Hukuki Sorunların Tespiti ve Çözümü Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı 31 Ekim 2019 PDF PDF
6 İstanbul’daki Ormanların Yönetiminde Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı 28 Kasım 2019 PDF PDF
7 Kamusal Yeşil Alanlarda Evrensel Peyzaj Tasarımı Peyzaj Mimarlığı Bölümü 12 Aralık 2019 PDF PDF
8 Odun Hammaddesi Standardizasyonu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 10 Mart 2020 PDF PDF
9 Meslek Etiği Çalıştayı Orman Fakültesi 16 Nisan 2019 PDF

Program

Görseller

10 X. Ulusal Havza Yönetimi Çalıştayı Havza Yönetimi Anabilim Dalı  05 Ekim 2020 PDF PDF
11 Karaçam Çalıştayı

- Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

- Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı

24-26 Kasım 2020 PDF Program
Görseller
12 İstanbul’un Kentsel Yeşil Alanlarındaki Odunsu Bitkilerde Hastalık
ve Zararlılarla Mücadele Yöntemleri

İBB
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı - 

İÜC
ORMAN FAKÜLTESİ

03 Aralık 2020 PDF

Program 

Poster

13 Planlamada Hasılat ve Hacim Tablolarının Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı 18 Şubat 2021 PDF Poster
Program
14 İstilacı Türler, Mevcut durumu ve etkileri Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Planlanan PDF PDF
15 Quercus ilex Orman Botaniği Anabilim Dalı Planlanan PDF PDF
16 Lidar Verilerinin Orman Amenajmanı Açısından Önemi ve Geleceği Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Planlanan PDF PDF
17 Orman Yangınları ve Dendroekoloji Orman Botaniği Anabilim Dalı 13 Mayıs 2021 PDF PDF
18 SOY Kriterlerinin 25 Yıllık Uygulaması ve Orman Amenajman Planlarına Yansıması Orman Amenajmanı Anabilim Dalı 05 Ekim 2021 PDF PDF