Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=0D073B3D1171446DB70155A4603EBB2C:1:2113 invoke@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://orman.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://orman.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Orman Fakültesi

Emekli Öğretim Üyeleri


STHÈME, 1814 yılında Bitche’de doğmuştur. Nancy Orman Okulu’nu bitirmiş olan STHÈME, Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Fontainebleau orman amenajman heyeti şefi iken, 1856 yılı sonunda TASSY ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu emrinde çalışmak üzere İstanbul’a gelmiştir. Önce, TASSY ile beraber İstanbul ile Sinop ve çevresi ormanlarının keşiflerini yapan STHÈME, daha sonra yalnız olarak Teselya (Selanik-Makedonya), Çanakkale, Gelibolu ormanlarının keşiflerini yapmış ve raporlarını vermiştir.

STHÈME, 1861 yılında TASSY ile birlikte başarılı çalışmalarından dolayı “Legion d’honnerur” ile ödüllendirilmiştir. Ülkemizdeki görevini tamamlayarak 1862 yılında Fransa’ya dönen STHÈME, Fransız ormancılık örgütünde görevini sürdürmüş, 1874 yılında emekli olmuştur. 1887 yılında vefat etmiştir.


TASSY, 1816 yılında Aix’de doğmuş, Nancy Orman Okulu’ndan mezun olmuştur. 1848-1852 yılları arasında Versailles’deki Ulusal Tarım Enstitüsü silvikültür kürsüsü profesörlüğü görevini yürütmüş olan TASSY, 1856 yılı son ayında Osmanlı Devleti’nin emrinde çalışmak üzere STHÈME ile birlikte görevlendirilmiştir.

TASSY’nin çabaları ile 1857 yılında İstanbul’da Orman Okulu kurulmuş, bu okulun müdürlüğü ile başlıca derslerini verme görevini de yine kendisi üstlenmiştir. Ayrıca, TASSY, Orman Okulu öğrencileri ile Belgrad Ormanı’nın amenajman planını yapmıştır. Türkiye’deki başarılı çalışmalarından dolayı, Fransız Büyükelçisi’nin önerisi üzerine “Legion d’honneur” ile ödüllendirilmiş olan TASSY, 1862 yılında ülkesine dönmüştür. 1865 yılında ikinci kez ülkemize gelmiştir.

1862 yılında onaya sunulan ve o tarihteki ormancılık mevzuatını oluşturan 68 maddelik Orman Nizamnamesi Lâyihası (tüzük tasarsı) ile Satış Şartnamesinin hazırlanmasında TASSY’nin önemli rolü olmuştur Ayrıca, TASSY, 1870 yılında yürürlüğe konan Orman Nizamnamesinin gerekçesini hazırlamış ve 1869 yılında ormancılık örgütünün oluşumunda katkılar sağlamıştır. Ancak, bu çalışmaların uygulamasını göremeden 1868 yılı Nisan ayında ülkemizden ayrılmıştır.

1875 yılında kendi isteği ile ormancılık örgütünden emekli olmuş ve 1876-1882 yılları arasında Paris Ulusal Tarım Enstitüsü’nde Silvikültür Profesörlüğü görevinde bulunmuş olan TASSY, 1895 yılında Aix-en Provence’da vefat etmiştir.
BRICOGNE, 1925 yılında Montpellier’de doğmuş, Nancy orman okulundan mezun olmuştur. BRICOGNE, Côte-d’ Or amenajman heyeti şefi iken, TASSY’nin önerisi üzerine 1866 yılında İstanbul’a gelmiş, bir Fransız orman memuru ve orman okulu mezunlarından biri ile Karaman ormanlarının keşfini yapmış, orman harita ve amenajman planlarını hazırlamıştır.

BRICOGNE, İstanbul’da Belgrad ormanlarının amenajman planının uygulamasını, ağaç damgalamayı ve nasıl kesileceğini orman okulu öğrencilerine göstermiştir. TASSY’nin 1868 yılında Fransa’ya kesin olarak dönmesinden sonra, BRICOGNE, onun yerine Fransız ormancılık heyeti şefliği görevini yürütmüştür. 1869 yılında “Legion d’honneur” ile ödüllendirilen BRICOGNE, 1869-1877 yılları arasında ormancılık örgütünün orman meclisinde geçici üye olarak görev almıştır.

BRICOGNE, Türkiye’de ormancılık heyeti ve Osmanlı İmparatorluğu ormanları adı altında “Revue des Eaux et Forets” adlı dergide 1876 ve 1877 yıllarında iki makale yayımlamıştır. Bu makaleler Fahrettin BÜK tarafından Türkçeye çevrilmiş ve bir arada olarak 1926 yılında “Ziraat Vekaleti Mecmuası”nda ve 1927 yılında “Ziraat Vekaleti Mütehassıslar Raporu Orman Kısmı”nda ve 1940 yılında da “Türkiye’de Ormancılık Heyeti” adı altında yayımlanmış olup, ormancılık tarihimiz bakımından çok değerli bir yayın niteliği taşımaktadır. 1877 yılında ülkesine dönen BRICOGNE, 1884 yılında emekli olmuş, 1906 yılında vefat etmiştir.
CHERVAU, 1831 yılında Couternon (Côte-d’Or) da doğmuş olup Nancy Orman Okulu’nu bitirmiştir. Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş olan CHERVAU, 1866 tarihinde Fransa’dan getirilmiş dört ormancı uzmandan biridir. CHERVAU, İstanbul’a geldiğinde önce TASSY tarafından ikinci kez öğretime açılan orman okulunda SIMON ile birlikte öğretmenlik görevi yapmış ve sonra da biri Türk, diğeri Fransız ormancıdan oluşan heyetin başkanı olarak Teselya ve Bosna yöresindeki ormanların keşiflerini yapmış, harita ve raporlarını düzenlemiş, bir kısım ormanların ihalelerini gerçekleştirmiştir. CHERVAU, 1869 ve 1870 yıllarında ormancılık örgütünün orman meclisinde geçici üyelik görevi de yapmıştır. Sözleşmesinin 1871 yılında sona ermesi üzerine Fransa’ya dönen CHERVAU, Fransız ormancılık örgütünde emekli olduğu 1891 yılına kadar çalışmıştır. CHERVAU’nun “Revue des Eaux et Forets” adlı dergide 1882 yılında “Teselya” ile ilgili bir makalesi yayınlanmıştır. CHERVAU, 1901 yılı Ekim ayında Dijon’da vefat etmiştir.


SIMON, 1831 yılında Commarin (Côte-d’Or) da doğmuş ve Nancy Orman Okulu’nu bitirmiştir. Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş olan SIMON, TASSY’nin önerisi üzerine davet edilen heyetle birlikte 1866 yılında İstanbul’a gelmiştir. Başlangıçta SIMON, biri Türk, diğeri Fransız orman memurlarından oluşan heyetin başkanı olarak Bosna ve Çanakkale yörelerindeki ormanların harita ve amenajman planlarını düzenlemiştir. SIMON, 1866 yılında ikinci kez öğretime açılan orman okulunda TASSY ile birlikte öğretmenlik yapmıştır. TASSY’nin 1868 yılında kesin olarak Türkiye’den ayrılmasından sonra SIMON, okul müdürü olmuş ve orman okulu için bir tüzük hazırlamıştır. Bu tüzük 1870 yılında yürürlüğe konmuş olmakla beraber, SIMON, daha önceden okulun program ve yönetimini, söz konusu tüzüğe uygun bir biçimde düzenlemiştir. SIMON, 1869 yılında kurulan ormancılık örgütünün orman meclisinde 1871-1876 yılları arasında geçici üyelik görevi de yapmıştır. 1877 yılında Fransa’ya dönen SIMON, Fransız ormancılık örgütündeki görevini emekli olduğu 1892 yılına kadar sürdürmüştür. “Legion d'’honneur" ile 1890 yılında ödüllendirilmiş olan SIMON, 1911 yılında vefat etmiştir.


MANTRICHARD, 1839 yılında Bourg’da doğmuştur. Nancy Orman Okulu’nu bitiren MONTRICHARD, Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin isteği üzerine, 1870 yılında İstanbul’a gelmiştir. Birçok ormanın keşfini gerçekleştiren MONTRICHARD, o yıllarda çok zengin ormanlara sahip Arnavutluk’ta görev yapmıştır. Ayrıca, GODCHAUX ile birlikte Bulgaristan’daki bazı ormanların ve Halep, Samsun, Erzurum vilayeti ormanlarının keşiflerini yapmış, Filibe ve Edirne yöresinde ihaleye çıkarılan bazı ormanların kesim işlemlerinin yönetimi ile de ilgilenmiştir. MONTRICHARD, 1876-1877 yılları arasında ormancılık örgütünün orman meclisinde geçici üyelik görevinde de bulunmuştur.

Türkiye’den 1877 yılı sonunda ayrılan MANTRICHARD, Fransız ormancılık örgütünde emekli olduğu 1898 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. II. Dünya Savaşı yıllarına kadar yaşadığı sanılan MANTRICHARD’ın, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çalışmalarına ilişkin olarak “Revue des Eaux et Forêts” adlı dergide 1870 yılında yayınlanmış “Türkiye Ormancılık Heyeti”; 1873 yılında yayınlanmış “Küçük Asya’da Bir Ekskürsiyon” ve 1875 yılında yayınlanmış “Küçük Asya’da Ormansızlaşma” konularında üç makalesi bulunmaktadır.


GALMICHE, 1841 yılında Vesoul’da doğmuş olup Nancy Orman Okulu mezunlarındandır. Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunan GALMICHE, Osmanlı Devleti’nin hizmetinde MONTRICHARD ile birlikte görevlendirilmesi üzerine 1870 yılında İstanbul’a gelmiştir. GALMICHE, Türkiye’nin kuzeyindeki ormanların keşiflerini gerçekleştirmiş olup, bu amaçla Karadeniz Ereğlisi, İnebolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tirebolu, Trabzon, Artvin, Batum, Taşköprü, Boyabat, Gümüşhane’ye geziler yapmış ve ormanlardaki tahribatı ve alınması gerekli önlemleri raporlarında belirtmiştir. Ayrıca GALMICHE doğu ile ilgili anılarını “Bulletin de la Société de Franche-Compté, 1894” adlı yayın organında yayımlanmıştır.

Türkiye’de 1873 yılı başına kadar görev yapan GALMICHE, Fransa’ya döndükten sonra ormancılık örgütündeki görevini emekli olduğu 1902 tarihine kadar sürdürmüştür. Başarılı çalışmalarından dolayı “Legion d’honneur” ile ödüllendirilmiş olan GALMICHE, 1914 yılında Dijon’da vefat etmiştir.
Description9Description10Description11Description12Description13Description14Description15Description16


BERNHARD, 1862 yılında Almanya’da Tharandt şehrinde doğmuş ve Tharandt Orman Akademisinde ormancılık öğrenimi görmüştür. Almanya’da ormancılık görevlerinde bulunmuş, Prusya’da Orman Genel Müdürlüğü yapmış ve Tharandt Yüksek Orman Okulunda Silvikültür ve Amenajman derslerini okutmuştur. 1926 yılında Tarım Bakanlığında danışman olarak görev yapmak üzere Türkiye’ye davet edilmiştir. BERNHARD, Türkiye’ye üç kez gelmiş olup birinci gelişinde 1926-1929 yılları arasında, ikinci gelişinde 1934-1935 yılları arasında, üçüncü gelişi ise 1937 yılında olmuş ve toplam 6.5 yıl Türkiye’de görev yapmıştır. BERNHARD ülkemizde en uzun süre kalan yabancı uzmanlardandır. Bu aşamada, ormancılık örgütünün yapılandırılması, ağaçlandırma, ormanların korunması ve ormanların amenajman işlerinin düzenlenmesi, ormancılık öğretiminin geliştirilmesi konularında önemli hizmetlerini raporlar, konferanslar, yasa tasarıları ile Ankara YZE’de Orman ve Ziraat öğrenimi gören öğrencilere verdiği dersler biçiminde değerlendirmiştir. Diğer önemli nokta ise “Türkiye Ormancılığının Mevzuatı, Tarihi ve Vazifeleri” adlı eser ile 1937 yılında yürürlüğe konan 3116 sayılı orman kanununun hazırlanmasına olan katkılarıdır.

BERNHARD, ülkemizden ayrılamadan önce Atatürk’e bir mektup yazarak Türkiye ormancılığının geliştirilmesi konusundaki önerilerinin ve çabalarının gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmuştur. BERNHARD, 1943 yılında hayata gözlerini yummuştur.


SABY, 1881 yılında Xertingny’de doğmuş, 1909 yılında Nancy Orman Okulundan Mezun olmuş ve Fransız ormancılık örgütünde kısa bir süre çalıştıktan sonra, Cezayir ormancılık örgütünde görevlendirilmiştir. SABY, 1925 yılında Tarım Bakanlığınca teknik danışman olarak Türkiye’ye davet edilmiş ve ormancılıkla ilgili çeşitli konularda incelemelerde bulunmuş ve raporlar vermiştir. Bunlar arasında özelikle Orman Genel Müdürlüğü merkez örgütünde orman mülkiyet ve hukuk işleriyle ilgili bir birimin kurulması, orman sınırlarının belli edilmesi, orman sınırlama heyetinin oluşturulması ve ağaçlandırma çalışmaları hakkındaki raporları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca SABY’nin Yüksek Orman Okulundaki öğretimi eleştiren raporu da kayda değer olup bu rapor ilgililerin tepkisine yol açmıştır.

SABY, 1926 yılında Türkiye’den ayrıldıktan sonra Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1942 yılında emekli olmuştur.
Description4Description5Description6Description7Description8Description9Description10Description11Description12Description13Description14Description15Description16Description17Description18


OKSAL, 1888 yılında Yanya'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış, 1908 yılında "Halkalı Ziraat ve Orman Mektebi Ălisi"ni bitirmiştir. Daha sonra 1910 yılında Almanya'ya Eberwalde'de Königlische Preusslische Forst-Akademi'ye öğrenim görmek için gönderilmiştir. Bu akademide 1916 yılına kadar temel bilimler ve ormancılık öğrenimi görmüştür.

Türkiye'ye döndükten sonra Orman Genel Müdürlüğü Amenajman Heyetinde İşletme Müfettişi olarak görev almış ve bu görevine 1918 yılına kadar devam etmiştir. 1918 Mayısından itibaren Orman Mektebi Ălisinde öğretim elemanlığına, 1924 yılından itibaren öğretim üyeliğine başlamıştır.

Orman Mektebi Alisinin 1934 yılında lağvedilmesi ve Yüksek Ziraat Enstitüsüne beşinci Fakülte olarak bağlanması üzerine 1934 yılında Doçentliğe tayin edilmiştir. OKSAL, 21.10.1937 tarihinde Profesörlüğe yükselmiştir.

Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesi'ne bağlanması sırasında YZE.'nin Rektörü olarak görev yapmış ve Orman Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'ne bağlanmasında önemli rol oynamıştır. 1949 yılında atandığı Orman Botaniği ve Silvikültür Enstitüsünün müdürlüğü görevini, o tarihten itibaren emekli olduğu 1957 yılına kadar yürütmüştür.

DİKER, 1899 tarihinde Mut'da (İçel) doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Akhisar ve Antalya'da yapmıştır. 1915 yılında girdiği Orman Mektebi Ălisi'nden 1917 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra Almanya'ya gönderilmiş, Tubingen Üniversitesi Ormancılık bölümüne devam etmiş, ancak I. Dünya Savaşının sona ermesi ile 1919 yılında yurda dönmüştür.

1919-1921 yılları arasında İstanbul'da Orman Ameliyat Mektebinde öğretmen olarak çalışmış, daha sonra askerlik görevini yapmıştır. 1923-1927 yılları arasında OGM'de çalışan DİKER, 1927 yılında Tarım Bakanlığı tarafından tekrar Almanya'ya gönderilmiştir. 1929 yılında yurda döndükte kısa bir süre sonra Yüksek Orman Mektebine Amenajman Hocası olarak atanmıştır. 1930 yılında aynı okula rektör olmuş ve bu görevini okulun lağvedildiği 29.10.1934 tarihine kadar sürdürmüştür.

1934-1937 yılları arasında Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesinin İstanbul'da Büyükdere'deki kısmında Doçent olarak çalışmış ve 21.10.1937 tarihinde Profesör olmuştur. 1945 yılında Ordinaryüs Profesörlüğe yükselmiştir. Bu yılı izleyen iki yıl süre ile Orman Genel Müdürü vekilliği yapmıştır.

Yüksek Ziraat Enstitüsünün kaldırılması ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesine bağlanması üzerine OGM'deki görevini bırakmış ve tekrar Orman Fakültesindeki görevine dönmüştür. 1951 yılında İÜ Senato Üyeliğine seçilmiş ve 09.08.1952 tarihinde bir trafik kazasında vefat etmiştir.

İLKMEN, 03.02.1903 tarihinde Seniçe'de doğmuştur. Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1922 yılında Yüksek Orman Mektebine girmiştir. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlamış, Münih Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Prof. Dr. Dieterih'in yanında "Der Shutzwald in de Türkei" adlı tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır.

İLKMEN, yurdumuza döndükten sonra, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi, Ziraat İktisadı ve Politikası Enstitüsü'nde Friedrich Falke'nın yanında çalışmaya başlamış ve 1935 yılında Şef Asistanlığa yükselmiştir.

İLKMEN, 1940 yılında "Türkiye Vergi Sisteminde Hayvanlar Vergisi" adlı Doçentlik tezini tamamlayarak Doçent olmuştur. 1941 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsündeki derslerinin yayında, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Genel Ekonomi ve Ziraat Politikası derslerini okutmuştur. Aynı şekilde 1953-1954 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde de Ziraat Politikası dersini vermiştir.

İLKMEN, 1944 yılından itibaren İstanbul'da Orman Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. 28.06.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen İLKMEN, 5000'in üstündeki kitaptan oluşan bir özel kütüphaneye sahip olmuştur.

Prof. Dr. İLKMEN, 1952 ve 1958 yıllarında İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği ve 1956-1958 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.

ACATAY, 10.07.1903 tarihinde Denizli'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış, 1923 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1926 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini yerine getirmiştir. 1931 yılında Almanya'ya gönderilmiş, bir yıllık yabancı dil eğitiminden sonra 1932 yılında Tharandt Yüksek Orman Mektebine girmiş ve 1936 yılında bitirmiştir. Aynı okulda Prof. Dr. Bruno Huber'in yanında hazırladığı "Untersuchungen Über Menge und Güte des Samenansatzes in verschiedenen Kronenteilen einheimischer Waldbaume" konulu doktora çalışmasını tamamlayarak 22.11.1937 tarihinde Doktor unvanı almıştır.

ACATAY, 1937-1938 ders yılında yardımcısı olarak çalıştığı Prof. Dr. Schimitschek'in 1939 yılında ülkesine dönmesi üzerine çalıştığı birimin yönetimini almış, 1941 yılında "İstanbul Çevresi ve Bilhassa Belgrat Ormanındaki Zararlı Orman Böcekleri, Mücadeleleri ve İşletme Üzerine Tesisleri" konulu Doçentlik tezi ile Doçent unvanı almıştır. 01.03.1946 tarihinde de Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Prof. Dr. ACATAY, akademik çalışmalarının yanında Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Senato üyeliği görevinde bulunmuştur. Emekli olduğu 1973 yılına kadar Kürsü Başkanlığı görevini yürütmüştür.

IRMAK, 1905 yılında Yanya'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1923 yılında Orman Mektebi Ălisi'ni bitirmiş, aynı yıl İstanbul Darulfünunun Fen Fakültesi Kimya Enstitüsüne kaydolmuş ve 1927 yılında kimyagerlik diplomasını almıştır. IRMAK, 1929 yılında devlet tarafından Almanya'ya gönderilmiş, Tharandt Yüksek Orman Okulunda Prof. Dr. Krauss'un yanında "Beitrag zur ekologie der Tanne" adlı tezi ile Doktor unvanını almıştır.

Yurda döndükten sonra 15.01.1934 tarihinde tekrar Yüksek Orman Mektebinde Kimya öğretim üyeliğine ve daha sonra 01.11.1934 tarihinde de yeni kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Silvikültür Enstitüsü'ne Başasistan olarak tayin edilmiştir. Bu görevi sırasında Orman Fakültesinde Alman öğretim üyelerinin verdiği derslerin pek çoğunun Türkçe çevirilerini yapmıştır.

IRMAK, "Belgrat Ormanı Toprak Münasebetleri" adlı doçentlik tezini hazırlamış ve gerekli sınavları başararak 1938 yılında Doçent olmuştur. Bu tez, Fakültemizdeki ilk doçentlik tezi olması nedeniyle ayrı bir tarihi öneme sahiptir. 17.02.1942 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1958 yılında ise Ordinaryüs Profesörlük unvanını almıştır.

İki dönem Orman Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunan IRMAK, kuruluşundan itibaren Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini emekli olduğu 1975 yılına kadar sürdürmüştür.

FIRAT, 1908 yılında Erzincan'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Erzincan ve Mıntıka Ziraat Mektebinde tamamlamıştır. Daha sora girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1929 yılında mezun olmuş, aynı yıl Yüksek Orman Mektebinde Orman Amenajmanı Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. FIRAT, 1931 yılında Fransa'ya gitmiş, 1934 yılında Nancy Orman Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Daha sonra, Tharant'da Prof. Rohl'ün yanında doktora çalışmasına başlamış, 1937 yılında Doktor unvanını almıştır.

FIRAT, 1937'de yurda dönmüş ve Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsüne Başasistan olarak Prof. Dr. Fritzche'nin yanında görev almıştır.

Askerlik görevini yaptıktan sonra Enstitüdeki görevine dönmüş ve "Fıstıkçamı Ormanlarımızda Meyve ve Odun Verimi Bakımından Araştırmalar" adlı tezi ile 1942 yılında Doçent unvanını almıştır. FIRAT, 18.12.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

FIRAT, 1948 yılında YZE'nin lağvedilmesi ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesi'ne bağlanması ile görevine Kürsü Başkanı olarak devam etmiştir. 1952-1954 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı yapmış, 28.06.1955 tarihinde de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiştir.

FIRAT, 1960 Devriminden sonra oluşturulan Kurucu Meclisin, Temsilciler Meclisine, 1963 yılında kurulan TÜBİTAK'ın Tarım ve Ormancılık Araştırma Gurubu ilk yürütme kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Senatosunda Fakültemiz temsilcisi olarak üç dönem görev yapmıştır. FIRAT, 1980 yılında trafik kazasında vefat etmiştir.

BERKEL, 1908 yılında Ergani Madeni'nde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamış, Orman Mektebi Ălisi'ne girmiş ve okuldan 1927 mezun olmuştur. Mezuniyetinden ikiyıl sonra devlet tarafından Ormancılık öğretimi görmek ve uzmanlaşmak üzere Almanya'ya gönderilmiştir. Almanya'da, Münih Üniversitesi Devlet İlimler Fakültesi Ormancılık Bölümünde Ormancılık Lisans Öğrenimini bitirerek diplomasını aldıktan sonra, aynı Üniversitede Prof. Dr. V. Schüpfer'in yanında çalışarak "Untersuchungen über Fragen der Ertragsregelung in der Waldungen der Türkei" adlı tezi ile Doktor unvanı almıştır.

Yurda döndükten sonra 01.12.1935 tarihinde Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne Başasistan olarak atanmıştır. 1936-1937 yıllarında askerlik görevini yapmış, 28.10.1937 tarihinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Orman Mahsüllerini Kıymetlendirme Enstitüsü'ne Başasistan olarak atanmıştır. BERKEL, "Doğu Kayınının Teknolojik Vasıfları ve Kullanış Yerleri Hakkında Araştırmalar" adlı doçentlik tezi ile 29.06.1940 tarihinde Doçentlik unvanı almıştır. BERKEL, Yüksek Ziraat Enstitüsü Senato Kararı ile 20.12.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

1958-1959 yıllarında Dekanlık, daha sonra Senatörlük ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan BERKEL, 13 Temmuz 1978 tarihinde emekli olmuştur.

TAVŞANOĞLU, 1908 yılında Erzincan'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Orman Mektebi Ălisi'ne girmiş ve bu okuldan 1929 yılında mezun olmuştur. Yurt dışı sınavını kazanarak Avusturya'ya gitmiş ve Viyana Toprak Kültürleri Üniversitesi Ormancılık Bölümünü 1936 yılında bitirerek, aynı üniversitede" Rasyonel Nakliyat Su Olukları" konulu doktora tezini tamamlayarak 1937 yılında Doktor unvanını almıştır.

Yurda döndükten sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesinde Başasistan olarak göreve başlamıştır. 1943 yılında hazırlamış olduğu "Belgrat Ormanı Yol Şebekesi ve Bu Ormanda Rasyonel Nakliyat Şekilleri" konulu Doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanı ve yetkisini kazanmıştır.

TAVŞANOĞLU 1945 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1951-1952 yıllarında Orman Fakültesi Dekanlığı görevini yapan TAVŞANOĞLU, üç dönem İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği görevinde bulunmuştur. Emekli olduğu 1978 yılına kadar günümüzdeki adı ile Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmüştür. TAVŞANOĞLU, 7 Mart 2001 tarihinde vefat etmiştir.

İNAL, 1909 yılında Tarsus'ta doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da yapmıştır. 1930 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1933 yılında mezun olmuştur. 1935 yılında ormancılık öğrenimi ve Doktora yapmak üzere Viyana'ya gönderilmiş ve 1939 yılında Viyana'da "Hochschule für Bodenkultur"u tamamlayarak Orman Mühendisi unvanı almıştır. II. Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine yurda dönmüş, 01.01.1940 tarihinde yarıda kalan Doktora çalışmasını tamamlamak üzere ikinci kez Viyana'ya giderek "Meşe Ağacı Kabuğundaki Tanen Miktarının Yetişme Muhiti ile Olan İlgisi" adlı tezi ile Doktor unvanı almış ve 1941 yılında yurda dönmüştür.

İNAL, 1950 yılında "Palamut Meşesi Ormanlarının Coğrafi Dağılışı, Ekonomik Önemi ve Amenajman Esasları" adlı çalışması ile Doçentliğe yükseltilmiştir. 27.02.1956 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen İNAL, 1960-1962 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı ve kısa bir süre İÜ Rektörlük vekaleti görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. İNAL, yurt dışında pek çok kez konferans vermiş, Fakülte tarihinde yabancı üniversitelerde konferans vermek üzere şahsen davet edilen ilk öğretim üyesi olmuştur.

İNAL, 18.07.1966 tarihinde TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Gurubu Yürütme Komitesi Üyeliğine görevi yapmış, bu görevi I. Nihat ERİM Hükümetine Orman Bakanı olarak atandığı 26.03.1971 tarihine kadar sürdürmüştür. 01.11.1973 tarihinde emekliye ayrılan İNAL, 16.04.1973 tarihinde Naim TALU Koalisyon Hükümetinin kurulması ve Bakanlık görevinin sona ermesini takiben 16.05.1975 tarihinde SEKA Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, altı yıl bu görevi sürdürmüştür.

SAATÇİOĞLU, 1910 yılında Balıkesir'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış daha sonra girdiği Yüksek Orman Mektebi'nden 1930 yılında mezun olmuştur. SAATÇİOĞLU, 1931 yılında Münih Üniversitesinde İktisat Fakültesi Ormancılık Bölümünde öğrenime başlamış, 1934 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede Prof. Dr. Fabricius'un yanında "Ladin ve Kayın Karışık Meşceredeki Karışıklı Büyüme Münasebetleri" adlı tezi ile 1935 yılında Doktor unvanını almıştır.

Aynı yıl YZE Orman Fakültesine Başasistan olarak tayin edilen SAATÇİOĞLU, "Belgrat Ormanında Meşenin Silvikültür Bakımından Tabi Tutulacağı Muamele; Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler" adlı çalışması ile 1940 yılında Doçent unvanı almış, 20.12.1945 tarihinde de Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1948 yılında önce YZE Orman Fakültesi ve ardından İÜ Orman Fakültesi dekanlığı görevini yapmıştır.

SAATÇİOĞLU, değişik tarihlerde 6 kez İstanbul Üniversitesi Senato üyeliği yapmıştır. 1972 yılında Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, bir yıl sonra da iki yıl süre ile TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği ve yine aynı yıl İstanbul Üniversitesi temsilcisi olarak Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine seçilmiştir.

Ayrıca, SAATÇİOĞLU, Prof. Dr. Sadi IRMAK hükümetinde Kasım 1974-Mart 1975 tarihleri arasında Orman Bakanlığı görevini üstlenmiş, daha sonra tekrar üniversitedeki görevine dönmüştür. TÜBİTAK'ın 1980 yılı Hizmet Ödülünü alan SAATÇİOĞLU, emekli oluncaya kadar Silvikültür Kürsüsü başkanlığı görevini yürütmüştür.

ERKİN, 1910 yılında Büyükada'da (İstanbul) doğmuş, 1930 yılında Galatasaray Lisesini bitirmiştir.

ERKİN, aynı yıl Fransa Nancy'da "Ecole Nationale des Eaux et Forets" de ormancılık öğrenimi görmüş, buradan 1933 yılında mezun olmuş daha sonra Almanya'ya gitmiştir. Münih Teknik Üniversitesinde, Ölçme Bilgisi Bölümüne devam etmiş ve 1935 yılında yurda dönmüştür.

ERKİN, OGM'de Haziran 1937'ye kadar görev yapmıştır. ERKİN bu dönemde 3116 sayılı Orman Kanunun çıkarılması çalışmalarına ve Kanunun bir çok maddesinin formüle edilmesine yardımcı olmuştur. Bu çalışmaları ile ERKİN, 3116 sayılı Kanunun gerek hazırlanmasında, gerekse mecliste görüşülmesi sırasında azımsanmayacak rol üstlenmiştir. askerlik görevinin ardından, 1938 yılında Bolu'da yeni açılmış olan "Orta Orman Mektebi"ne atanmıştır. ERKİN bu okulda 1944 yılına kadar görev yapmıştır.

ERKİN, 01.01.1948 tarihinde "Seben Mıntıkası Sarıçamları Üzerinde Hacim, Şekil Modu ve Genel Olarak Hasılat Araştırmaları" adlı doktora tezi ile Doktor, 19.10.1954 tarihinde de "Barometrik Nivelman Çifte İstasyon Metodu" konulu tezi ile Doçent unvanını almıştır.1960 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen ERKİN, 06.06.1961 tarihinde Geodezi ve Fotogrametri Kürsüsüne Başkan olarak atanmıştır. ERKİN, 02.11.1966 ve 02.11.1968 tarihlerinde iki kez Orman Fakültesine Dekanlığına seçilmiştir. 05..09.1980 tarihinde emekli olmuştur.

KAYACIK, 1911 yılında Bünyan'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Bünyan ve Kayseri'de tamamlamıştır. 1931 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebini, 1934 yılında bitirmiştir. Bir yıl sonra Tarım Bakanlığı tarafından Dresden'de bulunan Tharandt "Yüksek Orman Mektebi"nde ormancılık eğitimi almış, bu okuldan "Diplom Forsting" olarak 1938 yılında mezun olan KAYACIK, daha sonra aynı okulda Prof. Dr. Konrad Rubner'in yanında "Grundlugen der Aufforstung in Mittelmeergebiet unter besonderer Berüchichsichitgung von ıtalien und Türkei" adlı çalışması ile doktor unvanı almıştır.1940 yılında yurda dönen KAYACIK, askerlik görevinden sonra, 30.01.1943 yılında YZE Orman Fakültesi Silvikültür ve Orman Botaniği Enstitüsünde Başasistan olarak göreve başlamıştır.

KAYACIK, "Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link.)'ın Türkiye'deki Coğrafi Yayılış, Silvikültür Esasları ve Tabii Sınırlarının Genişletilmesi İmkanları" adlı Doçentlik çalışması ile 23.08.1949 tarihinde Üniversite Doçenti olmuştur. KAYACIK, 25.02.1956 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

KAYACIK'ın çabaları sonucunda 1971-1973 yılları arasında Herbaryum kurulmuş, bunun bir benzeri hizmeti de 1948 yılında başlayan çabaları sonucunda bugünkü adıyla "Atatürk Arboretumu" nun meydana getirilmesidir.

KAYACIK, 1957 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosunda Fakültemizi temsil etmiş ve pek çok kez Dekan Vekilliği görevini üstlenmiştir.

HUŞ, 20 Eylül 1911 tarihinde Kastamonu'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu'da tamamlamış, 1930 yılında girdiği Yüksek Orman Okulu'ndan 1933 yıllında mezun olmuştur. 08.03.1935 tarihinde Tarım Bakanlığı tarafından Dresden'e (Almanya) gönderilmiştir. Burada "Dresden Tehnische Hochschule"de kimya bölümüne kayıt olmuştur.

İkinci Dünya Savaşının çıkması üzerine 1936 yılında ülkemize dönmüş ve YZE Orman Fakültesinde asistan olarak atanmış, 01.01.1940 tarihinde tekrar Almanya'ya gönderilmiş ve yarım bıraktığı Kimya Mühendisliği Bölümünü 28.08.1940 tarihinde bitirmiştir. Aynı zamanda Tharandt Orman Yüksek Okulunda da "Sığla Ağacının Ormancılık Bakımından Önemi ve Türk Sığla Yağının Kimyasal Araştırması" konulu Doktora tezi ile Doktor unvanı almış ve yurda dönmüştür.

HUŞ, 1943 yılında Orman Fakültesi Orman Mahsullerinden Faydalanma Kürsüsünde çalışmaya başlamıştır. Aynı kürsüde 24.02.1950 tarihinde "Fıstık Çamından Terebantin Elde Etme Metotları ve Fıstık Çamı Terebantininin Bazı Kimyasal Özellikleri" konulu doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanı almıştır. Daha sonra 26.01.1957 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiş ve izleyen yıllarda, Orman Mahsulleri Kimyası Kürsüsünde 06.06.1961 tarihinde başkan olarak görev yapmıştır.

HUŞ, akademik çalışmaları yanında, üç dönem Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, iki dönem de İstanbul Üniversitesi Senatosunda Fakülte Temsilciliği görevinde bulunmuştur.

ERDEM, 1912 yılında İstanbul'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış, 1931 yılında girdiği Yüksek Orman Okulu'ndan 1934 yıllında mezun olmuştur.

1935 yılında Tarım Bakanlığı tarafından Almanya'ya gönderilmiştir. Almanya'da Dresden kentinde Tharandt Yüksek Orman Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra aynı okulda Prof. Dr. Heinrich Prell'in yanında "Türkiye'de Çamkese Böceği Mücadelesine Esas Teşkil Etmek Üzere Temas Zehirlerinin Thaumetopoea Pinivora Tırtılları Üzerindeki Tesislerine Ait Araştırmalar" konulu çalışmasına başlamış, ancak II. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle 1939 yılında yurda dönmüştür.

1940 yılında yarıda kalan doktora çalışmasını tamamlamak üzere tekrar Almanya'ya gitmiş, 1941 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanı ile yurda dönmüştür.

Yurda döndükten sonra bir süre YZE Orman Fakültesi'nde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1950 yılında hazırladığı "Türkiye'de Kestane Ölümünün Sebepleri ve Savaş İmkanları" konulu Doçentlik çalışması ile Doçentlik unvanını kazanmıştır. ERDEM, 10.02.1958 tarihinde Profesörlüğe yükselmiştir.

ERDEM, 1962-1964 tarihleri arasında Orman Fakültesi Dekanlığı görevini yapmıştır. Ayrıca Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Senatosu Üyeliği, Orman Entomolojisi ve Koruma Kürsüsü Başkanlığı vb görevlerde bulunmuştur.

DEFNE, 1914 yılında Çankırı'da doğmuştur. 1927 yılında Kastamonu Muallim Mektebi Tatbikat kısmını tamamlamıştır. Aynı yıl parasız yatılı sınavını kazanarak Kastamonu lisesine kayıt olmuş ve 1935 yılında bu liseyi bitirmiştir.

1935 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesine girmiş ve bu fakülteden 1939 yılında mezun olmuştur.

1939-1943 yılları arasında askerlik görevini yapmış ve Orman Genel Müdürlüğünde görev almıştır. 29.03.1943 tarihinde Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır.

1950 yılında hazırladığı "Batı Karadeniz Bölgesindeki Göknarların Zararlı Böcekleri ve Mücadele Metodları" adlı tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır. 1951-1952 yılları arasında Almanya'da Münih Üniversitesi Orman Fakültesinde çalışma alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

Yurda döndükten sonra 1954 yılında "Türkiye'de Otlak ve Otlatma İşlerini Tanzim Yolu ile Ormanların Korunması Problemi Üzerinde Araştırmalar" konulu doçentlik tezini vererek Doçenti unvanını almıştır.

SEVİM, 1916 yılında Malatya'da doğmuş aynı kentte ilk ve orta öğrenimini tamamlamış, 1934 yılında Sivas Lisesini bitirmiştir. 1935 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) Orman Fakültesine girmiş, 1939 yılında bu fakülteden mezun olmuştur.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 15.05.1942 tarihinde Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Enstitüsü'ne asistan olarak tayin edilmiştir. 1948 yılında hazırladığı "Alaçam (Dursunbey) Ormanlarında Ekolojik ve Pedolojik Araştırmalar" adlı doktora tezi ile Doktor unvanını almıştır. Bu doktora Fakültemizde yapılan 3. doktora çalışmasıdır.

SEVİM, 1950-1952 yılları arasında iki yıl süre ile Zürich'teki Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Abteilung Forstwirtschaft adlı öğretim kurumunda konusu ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Ülkemize döndükten sonra 1952 yılında "Lübnan Sediri'nin (Cedrus libani Barr.) Türkiye'deki Tabii Yayılışı ve Ekolojik Şartları" adlı çalışması ile Doçent unvanı kazanmıştır.

1958-1959 yılları arasında İngiltere'de Forest Research Station, Farnham, Londra'da hem İngilizce öğrenmiş, hem de bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmuştur.

Yurda döndükten sonra 1961 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

ERASLAN, 1917 yılında Afyon'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamlamıştır. 1934 yılında girdiği YZE Orman Fakültesi'nden 1938 yılında mezun olmuştur. Bir yıl süren askerlik görevinden sonra 30.12.1939 tarihinde, Orman Fakültesi Orman Mahsullerini Kıymetlendirme Enstitüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 31.03.1947 tarihinde "Doğu Ladininin Teknik Vasıfları ve Kullanma Yerleri Hakkında Araştırmalar" adlı tezi ile Doktor unvanı almıştır. Bu doktora çalışması İÜ Orman Fakültesinde hazırlanan ilk Doktora çalışmasıdır.

Doktora sonrası 05.01.1948 tarihinde Orman Politikası ve Orman Amenajmanı Enstitüsü asistanlığına nakledilmiştir. 1952 yılında "Trakya ve Bilhassa Demirköy Mıntıkası Meşe Ormanlarının Amenajman Esasları Hakkında Araştırmalar" adlı doçentlik tezi ile Doçent unvanı almış, 21.04.1959 tarihinde de Profesörlüğe yükselmiştir.

ERASLAN, akademik çalışmalarının yanı sıra 1966-1967 yıllarında Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, 1972-1974 yılları arasında Dekanlık görevi yapmış ve 1959-1973 yılları arasında da üç dönem İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından 1976 yılında Orman Eğitim Konseyi Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 1981 yılına kadar sürdürmüştür. Eraslan 21 Nisan 2007 tarihinde vefat etmiştir.

YAMANLAR, 1918 yılında İzmir'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte yapmıştır. 1938 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) Orman Fakültesine girmiş ve 1942 yılında buradan mezun olmuştur.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1945 yılında Orman Fakültesi Orman İnşaat Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başlamıştır. 1950 yılında "Kağıthane ve Alibey Derelerinde Toprak Taşınmaları ve Haliç'in Dolmasını Önleyecek Teknik ve Kültürel Tedbirler Üzerinde Araştırmalar" adlı çalışması ile Doktor unvanını almıştır. Aynı yıl Oxford Üniversitesine gitmiş ve orada 1950-1952 yılları arasında toprak koruması konusunda çalışmalarda bulunmuştur.

Yurda döndükten sonra hazırlamış olduğu "Marmara Havzası ve Bilhassa Yalova Mıntıkası İçin Arazi Tasnifinin Erozyon Kontrolü Üzerine Yapacağı Tesirler" adlı Doçentlik çalışmasını tamamlayarak 1953 yılında Doçent unvanını kazanmıştır. Bu arada yeni kurulmuş olan Ormancılık Coğrafyası ve Yakınşark Ormancılığı Kürsüsüne geçmiştir. 1958 yılında Amerika'da, 1960 yılında da Almanya'da çalışmalarda bulunmuştur. 1962 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

YAMANLAR, AID ve CENTO gibi kuruluşlar tarafından Fakültemize yapılan yardımların gerçekleşmesinde, DSİ, EİEİ ve Toprak Su Teşkilatı gibi kuruluşlarda ormancı teknik elamanların işlendirilmesinde, önemli rol oynamıştır.

GÜLÇUR, 1918 yılında İstanbul'da doğmuş, ilk öğrenimini Ankara'da, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1938 yılında YZE Orman Fakültesine girmiş, 1942 yılında mezun olmuştur. Askerlik görevini bitirdikten sonra, 31.03.1945 tarihinde YZE Orman Fakültesinin Toprak İlmi ve Ekoloji Kürsüsündeki asistanlık görevine başlamıştır. 1951 yılında hazırlamış olduğu "Kuzey Anadolu Ormanlarının Bazı Meşcerelerinde Toprak Humusu Üzerine Araştırmalar" adlı doktora tezi ile Doktor unvanını almıştır.

1954-1956 yıllarında İskoçya'daki Aberdeen Toprak Araştırma Enstitüsünde doçentlik çalışmasını sürdürmüştür. "Rize Mıntıkasında Humit Şartlar Altında Gelişmiş Bazı Bakir Toprakların Kil Fraksiyonlarında Kimyasal ve Mineralojik Özellikler Üzerine Araştırmalar"adlı bu çalışmasını 1957 yılında tamamlayarak Doçent unvanını almıştır. 1964 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

GÜLÇUR, İÜ Senato üyeliği ve KTÜ Orman Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. Kendi isteği ile 1978 yılında emekliye ayrılmıştır.

MİRABOĞLU, 1921 yılında Kayseri'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamıştır. 1939 yılında YZE Orman Fakültesinde ormancılık öğrenimine başlamış ve 1943 yılında bu fakülteden mezun olmuştur. Daha sonra YZE Kültür Teknik Enstitüsünde stajyer asistanlık ve askerlik görevinden sonra 1947'de Fakültemiz Hasılat ve İşletme İktisadı Kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1951 yılında "Göknarlarda Şekil ve Hacim Araştırmaları" adlı doktora tezini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

1952 yılında Almanya gitmiş Göttingen, Freiburg ve Münih Üniversitelerinde misafir asistan olarak 1954 yılına kadar çalışmıştır. 1955 tarihinde hazırlamış olduğu "Devlet Orman İşletmelerimizin İşletme İktisadı Bakımından Tetkiki" konulu tezi ile Doçent unvanını kazanmıştır.

Doçent unvanını aldıktan sonra Dendrometri dersini vermeye başlamış, izleyen yıllarda Oxford Orman Fakültesinde ve Alice Holt Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulunmuştur. 1963 yılında Profesör olmuştur. 1964-1966 yılları arasında Fakültemizde Dekanlık görevini yürütmüştür. 1966-1970 yılları arasında KTÜ Merkez Danışma kurulu üyeliği, Ağustos 1970 tarihine kadar (1965-1970) TÜBİTAK Danışma Kurulunda "İstanbul Üniversitesi Temsilciliği" görevini sürdürmüş, 1970 yılında TÜBİTAK Genel Sekreterliği görevine getirilmiştir. Prof. Dr. MİRABOĞLU, 1983 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.

PAMAY, 1921 yılında Konya'da doğmuş, 1935 yılında ilk öğrenimini Akşehir'de Akşehir'de, orta öğrenimini Konya'da tamamlamıştır. 1939 yılında YZE Orman Fakültesine girmiş ve 1943 yılında bu fakülteden mezun olmuştur. Askerlik görevini 1946 yılında tamamladıktan sonra Karaisalı, Pozantı ve Ulukışla Orman Bölge Şefliği görevlerinde bulunmuş ve 1947 yılında Fakültemiz Silvikültür Kürsüsü asistanlığına atanmıştır. 1951 yılında hazırlamış olduğu "Dursunbey-Alaçam Ormanları Yangın Sahalarının Ağaçlandırılması İmkanları " adlı çalışması ile Doktor unvanını kazanmıştır.

1954-1955 yıllarında Fransa'da bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Yurda döndükten sonra, "Batı ve Doğu Karadeniz Ardı Orman Kuşağında Sarıçam Yayılış Alanı İçinde Saf ve Karışık Ormanlarda Sarıçamın Doğal Gençleşme Olanakları" adlı tezi ile 1957 yılında Doçent olmuştur. 1963-1964 yılları arasında Münih'te çalışmalarda bulunmuştur. 1966 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

1968 yılında Orman Fakültesinde kurulan Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi Kürsüsü'nün başkanlığına seçilmiştir. 1971-1972 yılları arasında İngiltere'de peyzaj mimarlığına ilişkin incelemelerde bulunmuştur. Kendi isteği ile emekli olduğu 1981 yılına kadar Fakültemizde, KTÜ Orman Fakültesinde, İTÜ ve YTÜ Mimarlık Fakültelerinde Peyzaj Mimarlığı dersleri okutmuştur.

BAYRAKTAROĞLU, 1921 yılında Rize ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da yapmış, 1939 yılında Erzurum lisesini bitirmiştir. Aynı yıl Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesine girmiş, buradan 1943 yılında mezun olmuştur. Ormancılık örgütünün muhtelif birimlerinde görev yapmıştır. 1948 yılında Fakültemizde Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Kürsüsüne asistan olmuştur. "Türkiye'de Kağıt Sanayi" adlı doktora tezi ile 1953 yılında Doktor unvanını almıştır. 1957 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1957-1959 yılları arasında Fransa'da Nancy Orman Yüksek Okulu, Nancy Üniversitesi, Grenoble Üniversitesi ve Paris Üniversitesi gibi yüksek öğretim kurumlarında incelemelerde bulunmuştur. 1960 yılında "Doğu Karadeniz Orman İçi İskan Problemi" konulu tezi ile Doçent unvanını almıştır. 1965 yılında İngiltere'ye gitmiş, Londra'da ormancılıkla ilgili değişik kurumlarda çalışmıştır.

BAYRAKTAROĞLU, 1968 yılında Profesör olmuştur. 1968-1970 ve 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği, 1970-1972 yılları arasında İÜ Orman Fakültesi Dekanlığı, 1974-1977 yılları arasında KTÜ Orman Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

1977 yılında Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Kürsüsü'nün üç kürsüye bölünmesi nedeniyle Ormancılık Hukuku Kürsüsü Başkanlığı görevi BAYRAKTAROĞLU'na verilmiştir. 1983 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.

UZUNSOY, 1922 yılında Adana'da doğmuş ve ilköğrenimini değişik kentlerde yapmıştır. 1939 yılında Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, aynı yıl Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesine girmiş, 1943 yılında bu fakülteden mezun olmuştur.

Askerlik görevinden sonra, 30.03.1946 tarihinde Orman Fakültesi Orman İşletme İnşaatı Kürsüsüne Asistan olarak atanmıştır. 1951 yılında "Karadeniz Boğazı Mıntıkasında Toprak Taşınmasının Sebepleri ve Bu Taşınmayı Önleyecek İdari, Teknik ve Kültürel Tedbirlerin Araştırılması" adlı doktora tezi ile Doktor unvanını almıştır.

1956 yılında "Ankara Çevrelerinde Toprak Erozyonunun Şümulü ve Çıplak Yamaçların Yeşillendirilmesi Üzerine Araştırmalar" konulu çalışmasını tamamlayarak Doçent unvanını kazanmıştır. 1960-1961 ve 1964-1965 yıllarında Almanya ve Avusturya'da incelemelerde bulunmuştur.

1967 yılında Profesör olan UZUNSOY, 1969-1970 yılları arasında, İstanbul Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve bu okulda öğretim üyeliği yapmıştır. 1971-1972 yılları arasında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

UZUNSOY, emekliliğine kısa bir süre kala 08.09.1988 tarihinde.vefat etmiştir.
Description24Description25Description26Description27Description28Description29Description30Description31Description32Description33Description34Description35Description36Description37Description38Description39Description40Description41Description42Description43Description44Description45Description46Description47Description48Description49Description50Description51Description52Description53Description54Description55Description56Description57Description58Description59Description60Description61Description62Description63Description64Description65Description66Description67Description68Description69Description70Description71Description72Description73Description74Description75Description76Description77Description78Description79Description80Description81Description82Description83Description84Description85Description86Description87Description88Description89Description90Description91Description92Description93Description94Description95Description96Description97Description98Description99Description100