Emekli Öğretim Üyeleri

ORMANCILIĞIMIZA KATKISI OLAN YABANCI UZMANLAR

TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMLERİ


 • Alexandre STHÈME (1814-1887) (FRANSA)

STHÈME, 1814 yılında Bitche’de doğmuştur. Nancy Orman Okulu’nu bitirmiş olan STHÈME, Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Fontainebleau orman amenajman heyeti şefi iken, 1856 yılı sonunda TASSY ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu emrinde çalışmak üzere İstanbul’a gelmiştir. Önce, TASSY ile beraber İstanbul ile Sinop ve çevresi ormanlarının keşiflerini yapan STHÈME, daha sonra yalnız olarak Teselya (Selanik-Makedonya), Çanakkale, Gelibolu ormanlarının keşiflerini yapmış ve raporlarını vermiştir.

STHÈME, 1861 yılında TASSY ile birlikte başarılı çalışmalarından dolayı “Legion d’honnerur” ile ödüllendirilmiştir. Ülkemizdeki görevini tamamlayarak 1862 yılında Fransa’ya dönen STHÈME, Fransız ormancılık örgütünde görevini sürdürmüş, 1874 yılında emekli olmuştur. 1887 yılında vefat etmiştir.


 • Louis TASSY (1816-1895)(FRANSA)

TASSY, 1816 yılında Aix’de doğmuş, Nancy Orman Okulu’ndan mezun olmuştur. 1848-1852 yılları arasında Versailles’deki Ulusal Tarım Enstitüsü silvikültür kürsüsü profesörlüğü görevini yürütmüş olan TASSY, 1856 yılı son ayında Osmanlı Devleti’nin emrinde çalışmak üzere STHÈME ile birlikte görevlendirilmiştir.

TASSY’nin çabaları ile 1857 yılında İstanbul’da Orman Okulu kurulmuş, bu okulun müdürlüğü ile başlıca derslerini verme görevini de yine kendisi üstlenmiştir. Ayrıca, TASSY, Orman Okulu öğrencileri ile Belgrad Ormanı’nın amenajman planını yapmıştır. Türkiye’deki başarılı çalışmalarından dolayı, Fransız Büyükelçisi’nin önerisi üzerine “Legion d’honneur” ile ödüllendirilmiş olan TASSY, 1862 yılında ülkesine dönmüştür. 1865 yılında ikinci kez ülkemize gelmiştir.

1862 yılında onaya sunulan ve o tarihteki ormancılık mevzuatını oluşturan 68 maddelik Orman Nizamnamesi Lâyihası (tüzük tasarsı) ile Satış Şartnamesinin hazırlanmasında TASSY’nin önemli rolü olmuştur Ayrıca, TASSY, 1870 yılında yürürlüğe konan Orman Nizamnamesinin gerekçesini hazırlamış ve 1869 yılında ormancılık örgütünün oluşumunda katkılar sağlamıştır. Ancak, bu çalışmaların uygulamasını göremeden 1868 yılı Nisan ayında ülkemizden ayrılmıştır.

1875 yılında kendi isteği ile ormancılık örgütünden emekli olmuş ve 1876-1882 yılları arasında Paris Ulusal Tarım Enstitüsü’nde Silvikültür Profesörlüğü görevinde bulunmuş olan TASSY, 1895 yılında Aix-en Provence’da vefat etmiştir.


 • Adolphe BRICOGNE (1825-1906)                   

BRICOGNE, 1925 yılında Montpellier’de doğmuş, Nancy orman okulundan mezun olmuştur. BRICOGNE, Côte-d’ Or amenajman heyeti şefi iken, TASSY’nin önerisi üzerine 1866 yılında İstanbul’a gelmiş, bir Fransız orman memuru ve orman okulu mezunlarından biri ile Karaman ormanlarının keşfini yapmış, orman harita ve amenajman planlarını hazırlamıştır.

BRICOGNE, İstanbul’da Belgrad ormanlarının amenajman planının uygulamasını, ağaç damgalamayı ve nasıl kesileceğini orman okulu öğrencilerine göstermiştir. TASSY’nin 1868 yılında Fransa’ya kesin olarak dönmesinden sonra, BRICOGNE, onun yerine Fransız ormancılık heyeti şefliği görevini yürütmüştür. 1869 yılında “Legion d’honneur” ile ödüllendirilen BRICOGNE, 1869-1877 yılları arasında ormancılık örgütünün orman meclisinde geçici üye olarak görev almıştır.

BRICOGNE, Türkiye’de ormancılık heyeti ve Osmanlı İmparatorluğu ormanları adı altında “Revue des Eaux et Forets” adlı dergide 1876 ve 1877 yıllarında iki makale yayımlamıştır. Bu makaleler Fahrettin BÜK tarafından Türkçeye çevrilmiş ve bir arada olarak 1926 yılında “Ziraat Vekaleti Mecmuası”nda ve 1927 yılında “Ziraat Vekaleti Mütehassıslar Raporu Orman Kısmı”nda ve 1940 yılında da “Türkiye’de Ormancılık Heyeti” adı altında yayımlanmış olup, ormancılık tarihimiz bakımından çok değerli bir yayın niteliği taşımaktadır. 1877 yılında ülkesine dönen BRICOGNE, 1884 yılında emekli olmuş, 1906 yılında vefat etmiştir.


 • Eugéne FODCHAUX (1828-1885)


 • Frédéric CHERVAU (1831-1901) ​    

CHERVAU, 1831 yılında Couternon (Côte-d’Or) da doğmuş olup Nancy Orman Okulu’nu bitirmiştir. Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş olan CHERVAU, 1866 tarihinde Fransa’dan getirilmiş dört ormancı uzmandan biridir. CHERVAU, İstanbul’a geldiğinde önce TASSY tarafından ikinci kez öğretime açılan orman okulunda SIMON ile birlikte öğretmenlik görevi yapmış ve sonra da biri Türk, diğeri Fransız ormancıdan oluşan heyetin başkanı olarak Teselya ve Bosna yöresindeki ormanların keşiflerini yapmış, harita ve raporlarını düzenlemiş, bir kısım ormanların ihalelerini gerçekleştirmiştir. CHERVAU, 1869 ve 1870 yıllarında ormancılık örgütünün orman meclisinde geçici üyelik görevi de yapmıştır. Sözleşmesinin 1871 yılında sona ermesi üzerine Fransa’ya dönen CHERVAU, Fransız ormancılık örgütünde emekli olduğu 1891 yılına kadar çalışmıştır. CHERVAU’nun “Revue des Eaux et Forets” adlı dergide 1882 yılında “Teselya” ile ilgili bir makalesi yayınlanmıştır. CHERVAU, 1901 yılı Ekim ayında Dijon’da vefat etmiştir. 


 • Charles SIMON (1831-1911) (FRANSA)

SIMON, 1831 yılında Commarin (Côte-d’Or) da doğmuş ve Nancy Orman Okulu’nu bitirmiştir. Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş olan SIMON, TASSY’nin önerisi üzerine davet edilen heyetle birlikte 1866 yılında İstanbul’a gelmiştir. Başlangıçta SIMON, biri Türk, diğeri Fransız orman memurlarından oluşan heyetin başkanı olarak Bosna ve Çanakkale yörelerindeki ormanların harita ve amenajman planlarını düzenlemiştir. SIMON, 1866 yılında ikinci kez öğretime açılan orman okulunda TASSY ile birlikte öğretmenlik yapmıştır. TASSY’nin 1868 yılında kesin olarak Türkiye’den ayrılmasından sonra SIMON, okul müdürü olmuş ve orman okulu için bir tüzük hazırlamıştır. Bu tüzük 1870 yılında yürürlüğe konmuş olmakla beraber, SIMON, daha önceden okulun program ve yönetimini, söz konusu tüzüğe uygun bir biçimde düzenlemiştir. SIMON, 1869 yılında kurulan ormancılık örgütünün orman meclisinde 1871-1876 yılları arasında geçici üyelik görevi de yapmıştır. 1877 yılında Fransa’ya dönen SIMON, Fransız ormancılık örgütündeki görevini emekli olduğu 1892 yılına kadar sürdürmüştür. “Legion d'’honneur" ile 1890 yılında ödüllendirilmiş olan SIMON, 1911 yılında vefat etmiştir.


 • Gérard de MONTRICHARD (1839-?) (FRANSA)

MATRICHARD, 1839 yılında Bourg’da doğmuştur. Nancy Orman Okulu’nu bitiren MONTRICHARD, Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin isteği üzerine, 1870 yılında İstanbul’a gelmiştir. Birçok ormanın keşfini gerçekleştiren MONTRICHARD, o yıllarda çok zengin ormanlara sahip Arnavutluk’ta görev yapmıştır. Ayrıca, GODCHAUX ile birlikte Bulgaristan’daki bazı ormanların ve Halep, Samsun, Erzurum vilayeti ormanlarının keşiflerini yapmış, Filibe ve Edirne yöresinde ihaleye çıkarılan bazı ormanların kesim işlemlerinin yönetimi ile de ilgilenmiştir. MONTRICHARD, 1876-1877 yılları arasında ormancılık örgütünün orman meclisinde geçici üyelik görevinde de bulunmuştur.

Türkiye’den 1877 yılı sonunda ayrılan MANTRICHARD, Fransız ormancılık örgütünde emekli olduğu 1898 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. II. Dünya Savaşı yıllarına kadar yaşadığı sanılan MANTRICHARD’ın, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çalışmalarına ilişkin olarak “Revue des Eaux et Forêts” adlı dergide 1870 yılında yayınlanmış “Türkiye Ormancılık Heyeti”; 1873 yılında yayınlanmış “Küçük Asya’da Bir Ekskürsiyon” ve 1875 yılında yayınlanmış “Küçük Asya’da Ormansızlaşma” konularında üç makalesi bulunmaktadır.


 • Eusèbe GALMICHE (1841-1913)(FRANSA)

GALMICHE, 1841 yılında Vesoul’da doğmuş olup Nancy Orman Okulu mezunlarındandır. Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunan GALMICHE, Osmanlı Devleti’nin hizmetinde MONTRICHARD ile birlikte görevlendirilmesi üzerine 1870 yılında İstanbul’a gelmiştir. GALMICHE, Türkiye’nin kuzeyindeki ormanların keşiflerini gerçekleştirmiş olup, bu amaçla Karadeniz Ereğlisi, İnebolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tirebolu, Trabzon, Artvin, Batum, Taşköprü, Boyabat, Gümüşhane’ye geziler yapmış ve ormanlardaki tahribatı ve alınması gerekli önlemleri raporlarında belirtmiştir. Ayrıca GALMICHE doğu ile ilgili anılarını “Bulletin de la Société de Franche-Compté, 1894” adlı yayın organında yayımlanmıştır.

Türkiye’de 1873 yılı başına kadar görev yapan GALMICHE, Fransa’ya döndükten sonra ormancılık örgütündeki görevini emekli olduğu 1902 tarihine kadar sürdürmüştür. Başarılı çalışmalarından dolayı “Legion d’honneur” ile ödüllendirilmiş olan GALMICHE, 1914 yılında Dijon’da vefat etmiştir.


 • Fransz STÖGER (1859-1935) (AVUSTURYA)

STOGER, 1859 yılında Budweis’de doğmuş, 1882’de Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulunda ormancılık eğitimini tamamlamıştır. I. Dünya savaşı başlarında, Eskişehir-Somdöken ormanlarını imtiyaz yolu ile işleten Manizadeler tarafından Avusturya’dan getirilerek görevlendirilmiştir. STOGER, savaşın sona ermesi ile birlikte İstanbul’a gelmiştir, önce ormancılık örgütünde harita memuru olarak görev almış, daha sonra 1917 ormancılık merkez örgütünde kurulan “Teşcir Müdürlüğü”ne ağaçlandırma uzmanı atanmıştır. STOGER, 1919 yılında, “Türkiye’de Ağaçlandırmanın Esasları” adlı bir rapor hazırlayarak ilgililere sunmuştur.

Kısa bir süre ormancılığın dışında çalışan STOGER, İslam dinini kabul edip Türk uyruğuna geçmiş, 1921-1923 yılları arasında İbrahim Kudsi adını almıştır. Bu arada yeni kurulan Ankara Hükümeti’nin Bayındırlık işlerinde çalışmıştır. Daha sonra ormancılık örgütünde teknik danışmanlık görevine atanan İbrahim Kudsi, aynı zamanda Tarım Bakanlığı’nda kurulan Ekonomi Komisyonu’nun üyeliğini de yapmıştır. STOGER, 1924 yılında Türkiye’de ilk Devlet orman işletmeciliği girişimine konu olan Bolu-Karadere’nin zengin orman kaynaklarını Ereğli limanına bağlayan demiryolunun yapımı ve işletilmesi işlerinde de görevlendirilmiş ve aynı zamanda amenajman şubesinde uzman olarak çalışmıştır. Avusturyalı eşinin ölümünden sonra Antalya’da bir Türk ile evlenen Kudsi, 1929 yılında ormancılık örgütünden ayrılarak özel olarak çalışmalarını sürdürmüştür ve 1935 yılında Türkiye’de vefat etmiştir.


 • Herman WEITH (1860-1927) (AVUSTURYA)

WEITH, Eisenstien’da 1860 yılında doğmuş ve Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nun ormancılık bölümünden mezun olmuştur. 1884 yılında itibaren Avusturya ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş olan WEITH, 1914 yılında Türkiye ormancılık örgütünde Müşavir sıfatıyla görevlendirilmiş, bu sıfatla, Kastamonu, Sinop ve Bolu ormanlarını ve daha sonra da Isparta, Denizli, Muğla, Antalya ve Aydın ormanlarını dolaşmış ve bu ormanlara ilişkin iki ayrı rapor hazırlamıştır. WEITH, ormanlardan yararlanmanın amenajman planlarına göre yapılması gerektiğini ve bunun için bir yasaya gereksinme olduğunu önermiştir. WIGHT, “Ormanların Usulü İdarei Fenniyeleri Hakkında Kanun” adı ile 1917 tarihinde yürürlüğe konulan ve ormanların amenajman planlarına göre işletilmesini önermiştir.

Bu yasa gereği hazırlanan 1917 tarihli ilk Amenajman Talimatnamesi de WEITH tarafından kaleme alınmıştır. Ayrıca WEITH’in önerisi üzerine ormancılık örgütünde bir Amenejman Şubesi kurulmuştur. Avusturya’dan getirilen beş ormancı ile bunlara katılan beş Türk ormancıdan oluşan bir amenajman heyeti oluşturulmuş ve ilk amenajman heyeti tarafından Hendek’in Set Köyü yakınındaki Çamdağı ve Kocadöngel ormanlarının harita ve amenajman planı yapılmıştır. WEITH, I. Dünya Savaşı bitiminde Avusturya’ya dönmüş, 1927 yılında vefat etmiştir.


 • Josef PINSKER (1883-1947)(AVUSTURYA)

PINSKER, 1883 yılında Krumau’da doğmuş ve 1905 yılında Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nun ormancılık bölümünden mezun olmuştur. Avusturya ormancılık örgütünde görevli iken 1917 yılında Türkiye’ye gelen PINSKER, Hendek’de çalışan ilk Orman Amenajmanı Heyeti’nde başkan olarak görev almıştır.

PINSKER’in başkanlığındaki bu heyet 7147 hektarlık bir orman parçasında çalışarak ülkemizdeki ilk orman amenajman planını yapmıştır. I. Dünya Savaşı’nın bitiminde ülkesine dönerek Avusturya ormancılık örgütünde görev almış olan Pinsker, 1929 yılında British and European Timber Trust Ltd. Şirketi’nde görevli olarak Siegfried Rosenberg başkanlığındaki 12 kişilik bir heyetle tekrar Türkiye’ye gelmiştir. Görevi, Bolu ve Zonguldak yöresindeki orman varlığını saptamak ve işletilmesi olanaklarını araştırmak olan bu heyet, 1929 yılı Eylül ayı sonunda çalışmasını tamamlamış ve bu konuda bir rapor hazırlamıştır. Daha sonra ülkesine dönmüş ve ormancılık örgütünde çalışmasını sürdürmüş olan PINSKER, 1947 yılında Innsbruck’da vefat etmiştir.

 • Karl GAIGG (1885-1953) (AVUSTURYA)

GAIGG, 1885 yılında Gmunden’de doğmuş ve Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nun ormancılık bölümünden mezun olmuştur. Avusturya ormancılık örgütünde görevli iken 1917 yılında Türkiye’ye gelmiştir. Hendek ormanlarının amenajman planını hazırlayan heyette görev almış olan GAIGG, daha sonra Eskişehir-Değirmendere ormanlarının envanter çalışmalarında bulunmuştur. 1. Dünya Savaşı’nın bitiminde ülkesine dönmüş olan GAIGG, 1953 yılı yazında Steyerling’de vefat etmiştir.

 • Franz STUMFOHL (1886-1937)                                      

STUMFOHL, 1886 yılında Neubistritz’de doğmuş, Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nun ormancılık bölümünden mezun olmuştur. Avusturya ormancılık örgütünde çeşitli görevler yapmış olan STUMFOHL, 1916 yılında Türkiye’ye gelmiştir. STUMFOHL, Hendek’te amenajman planını hazırlamakla görevli heyette görevlendirilmiş ve ayrıca, Hendek’in Set Köyü’nde 1915 yılında kurulmuş olan ilk Orman Ameliyat Okulu Fidanlığının geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Avusturya hükümeti tarafından beş yıl süre ile Osmanlı İmparatorluğu emrinde çalışmak üzere izinli olmasına karşın I. Dünya Savaşı’nın bitiminde ülkesine dönmüştür. Avusturya’ya döndükten sonra ormancılık örgütünde görevini sürdürmüş olan STUMFOHL, 1937 yılında bir kaza sonucu vefat etmiştir.

 • Gustav MICKLITZ (1887-?) (AVUSTURYA)

MICKLITZ, 1887 yılında Salzburg yakınındaki Vordersee’de doğmuş olup, Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nun ormancılık bölümünü bitirmiştir. Avusturya Ormancılık Örgütü’nde çeşitli görevlerde çalışmış olan MICKLITZ, 1916 tarihinde Türkiye’ye gelmiştir. MICKLITZ, Hendek ormanlarının amenajman planını yapan heyette görev almış ve ayrıca, Bozöyük’de bir özel ormanın amenajman planını hazırlamıştır. Türkiye’den 1919 yılında ayrıldıktan sonra Avusturya Ormancılık Örgütü’nde 1948 yılında emekli oluncaya kadar çeşitli işlerde çalışmıştır.


 •  Walter KREIBICH (1888-?) (AVUSTURYA)

KREIBICH, 1888 yılı Haziran ayında Czernowitz’de doğmuş olup Viyana’daki Toprak Kültürleri Yüksek Okulu’nun ormancılık bölümünü bitirmiştir. Türkiye’ye 1916 Ağustos ayında gelmiş ve Hendek ormanlarının amenajman planını hazırlayan heyette görev almıştır. Avusturya Ormancılık Örgütü’nde yeni göreve başladığı sırada Türkiye’ye gelmiş olan KREIBICH, uygulama alanındaki eksikliğini, Hendek ormanlarında çalışarak gidermiş ve daha sonra, Bolu’da Mehdibey ormanının amenajman planının yapımında da çalışmıştır. Avusturya’ya 1918 yılı Aralık ayında dönmüş olan KREIBICH, Avusturya Devlet Ormancılık Örgütü’nde ve Avusturya’nın en büyük özel ormanı olan Mayr-Melnhof ormanının işletilmesinde görev almıştır.


 • Dr. BAUER (ALMANYA)

Birinci Dünya Savaşı içerisinde 1916 yılı sonlarında Almanya’dan ülkemize davet edilmiş olan BAUER, Tarım Bakanlığı ile olan sözleşmesine göre ormancılık öğretiminin incelenmesi ve iyileştirilmesi ile görevlendirilmiştir. BAUER, bir yandan yüksek orman okulunda Silvikültür dersini okuturken, öte yandan okulun öğretim işlerini incelemiştir. BAUER’in bu konuda hazırlamış olduğu rapor üzerine, okulun iki yıllık öğretim süresi üç yıla çıkarılmış, ders ve programlarda değişiklikler yapılmış, ayrıca Laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ilişkin yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yine, BAUER’in önerisi doğrultusunda bu dönemde ilk defa “Orman Mektebi Alisi Mecmuası” adı ile aylık bir dergi çıkarılmıştır. BAUER, 1917 yılı Mayıs ayında Bahçeköy Yüksek Orman Okulu son sınıf öğrencileri ile birlikte tatbikat amacıyla, Hendek Orman Ameliyat Okulu’nda ve civarındaki ormanlarda düzenlenen bir geziye katılmıştır. BAUER, iki yılı aşan görev süresi sonunda 1918 yılında ülkesine dönmüştür.

ORMANCILIĞIMIZA KATKISI OLAN YABANCI UZMANLAR

CUMHURİYET DÖNEMİ


 • Prof. Robert BERNHARD (1862-1943) (ALMANYA)

BERNHARD, 1862 yılında Almanya’da Tharandt şehrinde doğmuş ve Tharandt Orman Akademisinde ormancılık öğrenimi görmüştür. Almanya’da ormancılık görevlerinde bulunmuş, Prusya’da Orman Genel Müdürlüğü yapmış ve Tharandt Yüksek Orman Okulunda Silvikültür ve Amenajman derslerini okutmuştur. 1926 yılında Tarım Bakanlığında danışman olarak görev yapmak üzere Türkiye’ye davet edilmiştir. BERNHARD, Türkiye’ye üç kez gelmiş olup birinci gelişinde 1926-1929 yılları arasında, ikinci gelişinde 1934-1935 yılları arasında, üçüncü gelişi ise 1937 yılında olmuş ve toplam 6.5 yıl Türkiye’de görev yapmıştır. BERNHARD ülkemizde en uzun süre kalan yabancı uzmanlardandır. Bu aşamada, ormancılık örgütünün yapılandırılması, ağaçlandırma, ormanların korunması ve ormanların amenajman işlerinin düzenlenmesi, ormancılık öğretiminin geliştirilmesi konularında önemli hizmetlerini raporlar, konferanslar, yasa tasarıları ile Ankara YZE’de Orman ve Ziraat öğrenimi gören öğrencilere verdiği dersler biçiminde değerlendirmiştir. Diğer önemli nokta ise “Türkiye Ormancılığının Mevzuatı, Tarihi ve Vazifeleri” adlı eser ile 1937 yılında yürürlüğe konan 3116 sayılı orman kanununun hazırlanmasına olan katkılarıdır.

BERNHARD, ülkemizden ayrılamadan önce Atatürk’e bir mektup yazarak Türkiye ormancılığının geliştirilmesi konusundaki önerilerinin ve çabalarının gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmuştur. BERNHARD, 1943 yılında hayata gözlerini yummuştur.


 • Paul Joseph SABY (1881-?) (FRANSA)

SABY, 1881 yılında Xertingny’de doğmuş, 1909 yılında Nancy Orman Okulundan Mezun olmuş ve Fransız ormancılık örgütünde kısa bir süre çalıştıktan sonra, Cezayir ormancılık örgütünde görevlendirilmiştir. SABY, 1925 yılında Tarım Bakanlığınca teknik danışman olarak Türkiye’ye davet edilmiş ve ormancılıkla ilgili çeşitli konularda incelemelerde bulunmuş ve raporlar vermiştir. Bunlar arasında özelikle Orman Genel Müdürlüğü merkez örgütünde orman mülkiyet ve hukuk işleriyle ilgili bir birimin kurulması, orman sınırlarının belli edilmesi, orman sınırlama heyetinin oluşturulması ve ağaçlandırma çalışmaları hakkındaki raporları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca SABY’nin Yüksek Orman Okulundaki öğretimi eleştiren raporu da kayda değer olup bu rapor ilgililerin tepkisine yol açmıştır.

SABY, 1926 yılında Türkiye’den ayrıldıktan sonra Fransız ormancılık örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1942 yılında emekli olmuştur.


 • Prof. Dr. Leo TSCHERMAK (1882-1969)

TSCHERMAK, 1882 yılında Avusturya’nın Znaim Kasabasında doğmuştur. Avusturya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1936 yılı sonlarında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesinde görev yapmak üzere izinli sayılmış olan TSCHERMAK, Orman Fakültesinin Bahçeköy’deki bölümünün Silvikültür Enstitüsünde 1937-1938 yılları arasında görev almış, Ekoloji ve Silvikültür derslerini okutmuştur. TSCHERMAK, ülkemizde kaldığı süre içerisinde Trakya ve Güneydoğu Anadolu yörelerinde inceleme gezilerinde bulunmuş ve Okaliptüs ağaçlandırmaları için uygun yerlerin seçimi konusunda çalışmalar yapmıştır. TSCHERMAK’ın önerileri doğrultusunda Tarsus’ta 855 hektarlık alanda okaliptüs ağaçlandırılması yapılmıştır. Ayrıca TSCHERMAK, Türkiye’nin iklim ve vejetasyonuna uygun silvikültür çalışmalarına da girmiş ve Orman Fakültesindeki derslerinde buna ilişkin temel bilgilere yer vermiştir. Freiburg Üniversitesi Orman Fakültesinde 1937 yılında Silvikültür Profesörlüğü görevine atanması üzerine Türkiye’den ayrılmıştır. TSCHERMAK’ın Türkiye ormancılığına ilişkin raporları arasında “Türkiye’de Orman Yetiştirmenin Esaslarına Dair” Rapor ile “Okaliptüs tesciri” raporu özelikle önem taşımaktadır. TSCHERMAK, 1945 yılında emekli olmuş ve 1969 yılında vefat etmiştir.


 • Prof. Dr. Rudolf PFEFFERKORN

Yüksek Orman Okulunun 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesi’ne dönüştürülmesi üzerine, Fakültemizin yönetiminde yeni birimlerin oluşturulmasında ve derslerin verilmesinde görev almak amacıyla Avrupa’dan Profesörler getirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu Profesörlerden birisi olan PFEFFERKORN, 1936 yılı sonlarında Almanya’dan ülkemize gelerek Orman Fakültesinde görevlendirilmiştir. Ülkemizde kaldığı 1936-1939 tarihleri arasında Orman Fakültesinde Orman Siyaseti ve Orman Amenajmanı Enstitüsü Müdürlüğü yapmış ve Ormancılık Politikası dersi yanında, bu enstitüye bağlı bulunan Orman Yolları İnşaatı dersini de okutmuştur. PFEFFERKORN, 1937 yılında kısa bir süre Orman Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütmüştür.


 • Ord. Prof. Dr. Franz HESKE (1892-1963)

HESKE, 1892 yılında Frauenberg’de doğmuş ve Viyana’da Toprak Kültürleri Yüksek Okulunda ormancılık öğrenimi görmüş ve bu okulda Doçent olmuştur. Ayrıca Oxford Üniversitesi’nde tropik ormancılık öğrenimi de gören HESKE, ülkesi içinde ve dışında ormancılık konusunda danışmanlık yapmıştır. 1935 yılında Ankara YZE Orman Fakültesi’nde görev yapmak üzere davet edilmiş ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle gelememiştir. Hamburg Üniversitesi Fen Fakültesinde Ormancılık Bilimleri Profesörü iken, İÜ Orman Fakültesi’nin daveti üzerine 1949 yılında Türkiye’ye gelen HESKE, önce Orman Politikası ve Enstitüsü Kürsüsünde sözleşmeli olarak çalışmış, Orman Amenajmanı dersini okutmuştur. 1951 yılında İÜ Orman Fakültesi’nce kurulması kararlaştırılan Ormancılık Coğrafyası ve Yakınşark Ormancılığı Kürsüsü’nün kuruluşunda görev almış ve 1951-1955 yılları arsında Ormancılık Coğrafyası ile Kurak Mıntıkalar ormancılığı derslerini vermiştir. HESKE, 1954 yılında Türkiye’de ilk kez Ankara-Bâlâ Devlet Üretme Çiftliğinde koruyucu rüzgar perdeleri projesini hazırlamış ve uygulamıştır. Ayrıca, Türkiye ormancılığı ile ilgili çeşitli yayınlar yapmıştır. Bunların arasında “Stepten Faydalanma İmkanları” adlı eser, HESKE’nin Türkiye ormancılığına ilişkin fikirlerini yansıtması bakımından büyük bir öneme sahiptir. İÜ Orman Fakültesi dergisinin yayınlanmasında da katkısı olan HESKE, 1955 yılında ülkemizden ayrılmış ve 1963 yılında Hambug’da vefat etmiştir.


 • Ord. Prof. Dr. Hans MAYER-WEGELIN (1897-1983)

MAYER-WEGELIN, 1897 yılında Almanya’nın Strassburg kentinde doğmuş ve ormancılık öğrenimini Hann Münden ve Münih Orman Fakültelerinde yapmıştır. Hann Münden Orman Fakültesinde Profesör olan MAYER-WEGELIN, 1937 yılında Türkiye’ye gelerek Ankara YZE Orman Fakültesinde görev almıştır. Orman Fakültesi’nin örgütleme çalışmalarına katılan MAYER-WEGELIN 1937-1940 yılları arasında ülkemizde kalmıştır. Bu süre içersinde MAYER-WEGELIN, Orman Mahsüllerini Değerlendirme Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve Orman Ürünlerini Değerlendirme ve İş Bilgisi derslerini vermiştir. Aynı zamanda, 1937-1939 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütmüş olan MAYER-WEGELIN, Tarım Bakanlığı’nın ormancılık uzmanı olarak çeşitli hizmetlerde bulunmuş ve raporlar hazırlamıştır. MAYER-WEGELIN’in Pos Ormanı tetkik raporu, Orman Genel Müdürlüğün “Mütehassıs Raporları” adlı yayınında yer almıştır. MAYER-WEGELIN, sözleşmesinin bitiminde Almanya’ya dönmüş ancak Türk ormancılığı ile ilişkisini kesmemiş, Almanya’ya giden meslektaşlarımıza yardım ve destek sağlamıştır. İÜ Orman Fakültesi’nin davetlisi olarak 1954 yılında ülkemize gelmiş, üçü Orman Fakültesi’nde ve birisi de İktisat Fakültesi’nde olmak üzere dört konferans vermiştir. MAYER-WEGELIN, 1962 yılında emekli olmuş ve 1983 yılında da vefat etmiştir.


 • Ord. Prof. Dr. Erwing SCHIMITSCHEK (1898-199)

SCHIMITSCHEK, 1898 yılında Avusturya’da doğmuş ve 1924 yılında Viyana’da Toprak Kültürleri Yüksek Okulunu bitirmiştir. Aynı Okulda Profesörlüğe yükselmiş olan SCHIMITSCHEK, Ankara YZE Orman Fakültesi Orman Koruma ve Entomolojisi Enstitüsü müdürlüğü ve ders vermek üzere davet edilmiştir. 1937-1939 yılları arasında Orman Entomolojisi ve Orman Koruması dersleri ile Av Hayvanları Bilgisi ve Avcılık dersini de vermiştir. SCHIMITSCHEK, ülkemizde kaldığı sürede Güney, Kuzey ve Orta Anadolu’yu dolaşarak Türkiye’de Orman Entomolojisinin temelini oluşturan etüdlerde bulunmuş ve gerek Orman Koruması gerekse Orman Entomolojisi konularında değerli yayınlar yapmıştır. Bu yayınlardan Türkçe’ye de çevrilmiş olan “Türkiye’de Orman Koruması ve Orman Entomolojisi Hakkında Görüşler” ile “Türkiye Orman Böcekleri ve Muhiti” adındaki iki eseri dikkat çekici bulunmaktadır. Ülkesine döndükten sonra da önemli hizmetler yapmış olan SCHIMITSCHEK, Göttingen Üniversitesi Orman Zoolojisi Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütürken, 1959 yılında, İÜ Orman Fakültesi’nin davetlisi olarak ülkemize gelmiş ve üç konferans vermiştir. Orman Fakültesi’nin önerisi üzerine 1974 yılında SCHIMITSCHEK’e İÜ Senatosu tarafından “Şeref Doktorluğu” unvanı verilmiştir. SCHIMITSCHEK, 1983 yılında vefat etmiştir.


 • Prof. Dr. Franz HAFNER (1903-1985)

HAFNER, 1903 yılında Avusturya’nın Kärnten Eyaletinde Lavantal’da doğmuş ve Viyana Toprak Kültürleri Yüksek Okulunda ormancılık öğrenimi görmüştür. Ayancık civarındaki ormanların işletilmesini üstlenen Zingal şirketi tarafından 1929 yılında Türkiye’ye getirilmiş olan HAFNER, 1936 yılına kadar bu şirkette görevini sürdürmüştür. HAFNER, 1937-1938 yılları arasında Ankara’da OGM Orman Amenejman Şubesi’nde uzman, 1938-1939 yıllarında da Ayancık’da Zingal şirketi müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 


Ülkesine döndükten sonra Viyana Toprak Kültürleri Yüksek Okulunda Orman İnşaatı ve Transport Kürsüsünde asistan olarak görev almış olan HAFNER, burada öğretim üyesi olmuş ve okulun Rektörlük görevini de yapmıştır. Avusturya’da çok çeşitli görevlerde bulunan HAFNER, FAO eksperi olarak çeşitli ülkelere bilimsel araştırma gezileri yapmış ve konferanslar vermiştir. HAFNER, yaptığı hizmetlerden dolayı pek çok madalya, nişan ve şeref üyelikleri ile ödüllendirilmiş ve kendisine 1979 yılında Fakültemizin önerisi üzerine, İstanbul Üniversitesi tarafından “Şeref Doktorluğu” unvanı verilmiştir. HAFNER, 1985 yılında vefat etmiştir.

 • Prof. Dr. Michail PRODAN (1912 - ? )

PRODAN, 1912 yılında Romanya’da doğmuş ve ormancılık öğrenimini de doğduğu ülkede yapmıştır. Akademik hayata Almanya’da Tharandt Orman Yüksek Okulunda başlamış olan PRODAN, Freiburg Üniversitesinin ormancılık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Hasılat ve Biyometri alanında dünyaca ünlü olan ve çok sayıda ödüle sahip bulunan PRODAN, 1961 yılında misafir profesör olarak davet adilmiş ve İÜ Orman Fakültesi’nde 1961-1962 bahar yarıyılında Biyometriye Giriş dersini vermiştir. Fakültemizde bulunduğu süre içersinde “Ormancılar için Biyometri Başlangıç Dersleri” adı ile bir de kitap hazırlamıştır.

 • Ord. Prof .Dr. Kurt LOHWAG (1913-1970)

LOHWAG, 1913 yılında Bohemya’da doğmuş ve Viyana Üniversitesi’nde Tabii Bilimler öğrenimi görmüştür. Viyana Toprak Kültürleri Yüksek Okulunun Botanik Enstitüsünde öğretim üyeliğine yükselmiş olup ayrıca birçok ormancılık araştırma ve meslek kuruluşunda da çalışmıştır. LOHWAG, ilk olarak 1954-1955 güz yarı-yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin daveti üzerine Türkiye’ye gelmiş ve burada Zirai Bitki Koruma dersini okutmuş ve daha sonra 1957 yılı bahar yarıyılında İÜ Orman Fakültesi’nde misafir Profesör olarak Orman Fitopatolojisi dersini vermiştir. Bu dersi 1958 ve 1959 yıllarında da okutmuş olan LOHWAG, ülkemizde bulunduğu sürece Batı Karadeniz, Orta, Batı ve Güney Anadolu ile Marmara Bölgelerindeki ormanlarda inceleme gezileri yapmış ve incelemelerin sonuçlarını çeşitli dergilerde yayımlamıştır. LOHWAG, 1970 yılında Viyana’da ölmüştür.

 • Prof. Dr. Hans Gerd HILDEBRANDT (1923- ?)

HILDEBRAND, 1923 yılında Leipzig’de doğmuş ve Feriburg Üniversitesi Matematik ve Tabii Bilimler Fakültesi’nde akademik hayatına başlamıştır. Aynı Fakültede öğretim üyeliğine yükseltilmiş olan HILDEBRANDT, iki kez dekanlık görevi de yapmıştır. HILDEBRANDT, İÜ. Orman Fakültesinin daveti üzerine 1972-1973 ders yılında Ormancılık Fotogrametrisi ders ve uygulamalarını yürütmek üzere ülkemize gelmiştir. Ayrıca, HILDEBRANDT, Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü’nde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde konferanslar vermiştir.

 • Prof. Dr. Ralp GÄLZER (19431-?)


GÄLZER, 1931 yılında Viyana’da doğmuş ve 1960 yılında Hannover Teknik Yüksek Okulunun Peyzaj bölümünü bitirmiştir. Hannover kenti park, bahçe ve mezarlıklar müdürlüğünde çalışmış olan GÄLZER, burada müdürlük görevinde de bulunmuştur. GÄLZER, 1972 yılında Viyana Teknik Üniversitesi, Peyzaj ve Bahçe Sanatı Enstitüsü müdürlüğü görevine atanmış ve 1977-1978 yılları arasında adı geçen üniversitenin Mimarlık ve Çevre Planlama Fakültesi dekanlığını yapmıştır. İÜ Orman Fakültesinin daveti üzerine ülkemize gelen GÄLZER, Peyzaj Mimarlığı Bölümünde misafir profesör olarak 1988 yılı Bahar yarıyılında 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine Peyzaj Planlama dersini okutmuş ve konferanslar vermiştir. GÄLZER, 1990 yılında emekli olmuştur. 

 • Prof. Dr. K. FRITSCHE

Ormancılık eğitimi alanında çalışmak üzere Almanya’dan ülkemize davet edilen Prof. Dr. FRITSCHE, 1936 yılı sonlarında ülkemize gelmiştir. Prof. Dr. FRITSCHE Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi’nde Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmıştır. FRITSCHE, ülkemizde kaldığı 1936-1937 yılları arasında Dendrometri ve Orman Kıymetlerinin Takdiri derslerini okutmuştur.

 • Prof. Dr. WEBER

İsviçre’li olan WEBER, İstanbul’da Robert Kolejde Profesör olarak görev yaparken 1938-1942 yılları arasında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesi’nde Geodezi dersini vermiştir.

 • Prof. Dr. Alexis CHENCHINE

Beyaz Rus Kökenli olan CHENCHINE, Tarım Bakanlığınca uzman olarak davet adilmiş, bu görevinin dışında, 1939-1943 yılları arasında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve İktisadı Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. FRİTSCHE’den sonra atanmıştır. Orman Fakültesinde görevli bulunduğu süre boyunca Prof. Dr. CHECHINE, Dendrometri, Hasılatı Bilgisi, Orman Kıymetlerinin Takdiri ve Ormancılık Statiği ile Parkçılık derslerini okutmuştur.


 • Prof. Dr. Manfret NÄSLUND

İsveçli bir bilim adamı olan NÄSLUND, İsveç Ormancılık Teknik Araştırma Enstitüsü Müdürü iken, ormanlarımızın ve ormancılığımızın durumu ile yurdumuzda bir Ormancılık Araştırma Enstitüsü kurulması olanakları hakkında incelemelerde bulunmak üzere Tarım Bakanlığı tarafından davet edilmiştir. Ülkemize 1948 yılı Nisan ayında gelen NÄSLUND, aynı yıl Güney ve Kuzey-Batı Anadolu’da olmak üzere bir ay süreli iki gezi yapmış ve bu gezilere ilişkin raporu Tarım Bakanlığına sunmuş olup, bu rapor Orman Genel Müdürlüğünce yayımlanmıştır.


 • Prof. K. J. POLAKOWSKI

Polonya asıllı Amerikalı olan POLAKWSKI, Michigan Üniversitesi Peyzaj Mimarisi Profesörlerinden olup, Türk - Amerikan Kültürel Mübadele Komisyonu aracılığı ile İÜ Orman Fakültesi’ne 1971 yılında misafir profesör olarak davet edilmiş ve 1971-1972 ders yılı güz yarıyılında Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi dersini vermiştir. POLAKOWSKI, ülkemizde kaldığı bir yıl boyunca İÜ Orman Fakültesi dışında da İstanbul Belediyesinde, Turing kurumunda, İmar ve İskan Bakanlığında ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde konferanslar vermiştir. Ayrıca POLAKOWSKI, Çanakkale’ye giderek Gelibolu Yarımadası’nın Milli Park olarak ayrılması konusunda ön incelemelerde de bulunmuştur.


 • Camille GUINET

GUINET, Paris’deki Sorbon Üniversitesi Botanik Bahçesi (enspektörlerinden) uzmanlarından biri iken, Türkiye’nin ilk Arboretumu olan Belgrad ormanındaki Atatürk Arboretumu’nun kuruluş çalışmaları sırasında 1958 yılında İstanbul’a davet edilmiştir. GUINET, 1959-1961 yılları arasında aralıklı olarak Arboretum’daki planlama ve diğer uygulamalı çalışmalarda bulunmuştur. Arboretum’a ilk fidan dikimi GUINET’in çalışmaları sırasında gerçekleşmiştir.

 • Ord. Prof. Esat Muhlis OKSAL (1888-1970)
OKSAL, 1888 yılında Yanya'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış, 1908 yılında "Halkalı Ziraat ve Orman Mektebi Ălisi"ni bitirmiştir. Daha sonra 1910 yılında Almanya'ya Eberwalde'de Königlische Preusslische Forst-Akademi'ye öğrenim görmek için gönderilmiştir. Bu akademide 1916 yılına kadar temel bilimler ve ormancılık öğrenimi görmüştür.
Türkiye'ye döndükten sonra Orman Genel Müdürlüğü Amenajman Heyetinde İşletme Müfettişi olarak görev almış ve bu görevine 1918 yılına kadar devam etmiştir. 1918 Mayısından itibaren Orman Mektebi Ălisinde öğretim elemanlığına, 1924 yılından itibaren öğretim üyeliğine başlamıştır.
Orman Mektebi Alisinin 1934 yılında lağvedilmesi ve Yüksek Ziraat Enstitüsüne beşinci Fakülte olarak bağlanması üzerine 1934 yılında Doçentliğe tayin edilmiştir. OKSAL, 21.10.1937 tarihinde Profesörlüğe yükselmiştir.
Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesi'ne bağlanması sırasında YZE.'nin Rektörü olarak görev yapmış ve Orman Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'ne bağlanmasında önemli rol oynamıştır. 1949 yılında atandığı Orman Botaniği ve Silvikültür Enstitüsünün müdürlüğü görevini, o tarihten itibaren emekli olduğu 1957 yılına kadar yürütmüştür.

 • Ord. Prof. Mazhar DİKER (1899-1952)

DİKER, 1899 tarihinde Mut'da (İçel) doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Akhisar ve Antalya'da yapmıştır. 1915 yılında girdiği Orman Mektebi Ălisi'nden 1917 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra Almanya'ya gönderilmiş, Tubingen Üniversitesi Ormancılık bölümüne devam etmiş, ancak I. Dünya Savaşının sona ermesi ile 1919 yılında yurda dönmüştür.
1919-1921 yılları arasında İstanbul'da Orman Ameliyat Mektebinde öğretmen olarak çalışmış, daha sonra askerlik görevini yapmıştır. 1923-1927 yılları arasında OGM'de çalışan DİKER, 1927 yılında Tarım Bakanlığı tarafından tekrar Almanya'ya gönderilmiştir. 1929 yılında yurda döndükte kısa bir süre sonra Yüksek Orman Mektebine Amenajman Hocası olarak atanmıştır. 1930 yılında aynı okula rektör olmuş ve bu görevini okulun lağvedildiği 29.10.1934 tarihine kadar sürdürmüştür.
1934-1937 yılları arasında Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesinin İstanbul'da Büyükdere'deki kısmında Doçent olarak çalışmış ve 21.10.1937 tarihinde Profesör olmuştur. 1945 yılında Ordinaryüs Profesörlüğe yükselmiştir. Bu yılı izleyen iki yıl süre ile Orman Genel Müdürü vekilliği yapmıştır.
Yüksek Ziraat Enstitüsünün kaldırılması ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesine bağlanması üzerine OGM'deki görevini bırakmış ve tekrar Orman Fakültesindeki görevine dönmüştür. 1951 yılında İÜ Senato Üyeliğine seçilmiş ve 09.08.1952 tarihinde bir trafik kazasında vefat etmiştir.


 • Prof. Dr. Şeref Nuri İLKMEN (1903-1983)

İLKMEN, 03.02.1903 tarihinde Seniçe'de doğmuştur. Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1922 yılında Yüksek Orman Mektebine girmiştir. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlamış, Münih Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Prof. Dr. Dieterih'in yanında "Der Shutzwald in de Türkei" adlı tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır.
İLKMEN, yurdumuza döndükten sonra, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi, Ziraat İktisadı ve Politikası Enstitüsü'nde Friedrich Falke'nın yanında çalışmaya başlamış ve 1935 yılında Şef Asistanlığa yükselmiştir.
İLKMEN, 1940 yılında "Türkiye Vergi Sisteminde Hayvanlar Vergisi" adlı Doçentlik tezini tamamlayarak Doçent olmuştur. 1941 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsündeki derslerinin yayında, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Genel Ekonomi ve Ziraat Politikası derslerini okutmuştur. Aynı şekilde 1953-1954 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde de Ziraat Politikası dersini vermiştir.
İLKMEN, 1944 yılından itibaren İstanbul'da Orman Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. 28.06.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen İLKMEN, 5000'in üstündeki kitaptan oluşan bir özel kütüphaneye sahip olmuştur.
Prof. Dr. İLKMEN, 1952 ve 1958 yıllarında İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği ve 1956-1958 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Abdülgafur ACATAY (1903-1993)

ACATAY, 10.07.1903 tarihinde Denizli'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış, 1923 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1926 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini yerine getirmiştir. 1931 yılında Almanya'ya gönderilmiş, bir yıllık yabancı dil eğitiminden sonra 1932 yılında Tharandt Yüksek Orman Mektebine girmiş ve 1936 yılında bitirmiştir. Aynı okulda Prof. Dr. Bruno Huber'in yanında hazırladığı "Untersuchungen Über Menge und Güte des Samenansatzes in verschiedenen Kronenteilen einheimischer Waldbaume" konulu doktora çalışmasını tamamlayarak 22.11.1937 tarihinde Doktor unvanı almıştır.
ACATAY, 1937-1938 ders yılında yardımcısı olarak çalıştığı Prof. Dr. Schimitschek'in 1939 yılında ülkesine dönmesi üzerine çalıştığı birimin yönetimini almış, 1941 yılında "İstanbul Çevresi ve Bilhassa Belgrat Ormanındaki Zararlı Orman Böcekleri, Mücadeleleri ve İşletme Üzerine Tesisleri" konulu Doçentlik tezi ile Doçent unvanı almıştır. 01.03.1946 tarihinde de Profesörlüğe yükseltilmiştir.
Prof. Dr. ACATAY, akademik çalışmalarının yanında Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Senato üyeliği görevinde bulunmuştur. Emekli olduğu 1973 yılına kadar Kürsü Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ord. Prof. Dr. Asaf IRMAK (1905-1996)

IRMAK, 1905 yılında Yanya'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1923 yılında Orman Mektebi Ălisi'ni bitirmiş, aynı yıl İstanbul Darulfünunun Fen Fakültesi Kimya Enstitüsüne kaydolmuş ve 1927 yılında kimyagerlik diplomasını almıştır. IRMAK, 1929 yılında devlet tarafından Almanya'ya gönderilmiş, Tharandt Yüksek Orman Okulunda Prof. Dr. Krauss'un yanında "Beitrag zur ekologie der Tanne" adlı tezi ile Doktor unvanını almıştır.
Yurda döndükten sonra 15.01.1934 tarihinde tekrar Yüksek Orman Mektebinde Kimya öğretim üyeliğine ve daha sonra 01.11.1934 tarihinde de yeni kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Silvikültür Enstitüsü'ne Başasistan olarak tayin edilmiştir. Bu görevi sırasında Orman Fakültesinde Alman öğretim üyelerinin verdiği derslerin pek çoğunun Türkçe çevirilerini yapmıştır.
IRMAK, "Belgrat Ormanı Toprak Münasebetleri" adlı doçentlik tezini hazırlamış ve gerekli sınavları başararak 1938 yılında Doçent olmuştur. Bu tez, Fakültemizdeki ilk doçentlik tezi olması nedeniyle ayrı bir tarihi öneme sahiptir. 17.02.1942 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1958 yılında ise Ordinaryüs Profesörlük unvanını almıştır.
İki dönem Orman Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunan IRMAK, kuruluşundan itibaren Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini emekli olduğu 1975 yılına kadar sürdürmüştür.

 • Prof.Dr. Fehim FIRAT (1908-1980)

FIRAT, 1908 yılında Erzincan'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Erzincan ve Mıntıka Ziraat Mektebinde tamamlamıştır. Daha sora girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1929 yılında mezun olmuş, aynı yıl Yüksek Orman Mektebinde Orman Amenajmanı Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. FIRAT, 1931 yılında Fransa'ya gitmiş, 1934 yılında Nancy Orman Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Daha sonra, Tharant'da Prof. Rohl'ün yanında doktora çalışmasına başlamış, 1937 yılında Doktor unvanını almıştır.
FIRAT, 1937'de yurda dönmüş ve Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsüne Başasistan olarak Prof. Dr. Fritzche'nin yanında görev almıştır.
Askerlik görevini yaptıktan sonra Enstitüdeki görevine dönmüş ve "Fıstıkçamı Ormanlarımızda Meyve ve Odun Verimi Bakımından Araştırmalar" adlı tezi ile 1942 yılında Doçent unvanını almıştır. FIRAT, 18.12.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.
FIRAT, 1948 yılında YZE'nin lağvedilmesi ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesi'ne bağlanması ile görevine Kürsü Başkanı olarak devam etmiştir. 1952-1954 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı yapmış, 28.06.1955 tarihinde de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiştir.
FIRAT, 1960 Devriminden sonra oluşturulan Kurucu Meclisin, Temsilciler Meclisine, 1963 yılında kurulan TÜBİTAK'ın Tarım ve Ormancılık Araştırma Gurubu ilk yürütme kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Senatosunda Fakültemiz temsilcisi olarak üç dönem görev yapmıştır. FIRAT, 1980 yılında trafik kazasında vefat etmiştir.

 • Prof. Dr. Adnan BERKEL (1908-1988)
BERKEL, 1908 yılında Ergani Madeni'nde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamış, Orman Mektebi Ălisi'ne girmiş ve okuldan 1927 mezun olmuştur. Mezuniyetinden ikiyıl sonra devlet tarafından Ormancılık öğretimi görmek ve uzmanlaşmak üzere Almanya'ya gönderilmiştir. Almanya'da, Münih Üniversitesi Devlet İlimler Fakültesi Ormancılık Bölümünde Ormancılık Lisans Öğrenimini bitirerek diplomasını aldıktan sonra, aynı Üniversitede Prof. Dr. V. Schüpfer'in yanında çalışarak "Untersuchungen über Fragen der Ertragsregelung in der Waldungen der Türkei" adlı tezi ile Doktor unvanı almıştır.
Yurda döndükten sonra 01.12.1935 tarihinde Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne Başasistan olarak atanmıştır. 1936-1937 yıllarında askerlik görevini yapmış, 28.10.1937 tarihinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Orman Mahsüllerini Kıymetlendirme Enstitüsü'ne Başasistan olarak atanmıştır. BERKEL, "Doğu Kayınının Teknolojik Vasıfları ve Kullanış Yerleri Hakkında Araştırmalar" adlı doçentlik tezi ile 29.06.1940 tarihinde Doçentlik unvanı almıştır. BERKEL, Yüksek Ziraat Enstitüsü Senato Kararı ile 20.12.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.
1958-1959 yıllarında Dekanlık, daha sonra Senatörlük ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan BERKEL, 13 Temmuz 1978 tarihinde emekli olmuştur.
 • Prof. Dr. Faik TAVŞANOĞLU (1908-2001)

TAVŞANOĞLU, 1908 yılında Erzincan'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Orman Mektebi Ălisi'ne girmiş ve bu okuldan 1929 yılında mezun olmuştur. Yurt dışı sınavını kazanarak Avusturya'ya gitmiş ve Viyana Toprak Kültürleri Üniversitesi Ormancılık Bölümünü 1936 yılında bitirerek, aynı üniversitede" Rasyonel Nakliyat Su Olukları" konulu doktora tezini tamamlayarak 1937 yılında Doktor unvanını almıştır.
Yurda döndükten sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesinde Başasistan olarak göreve başlamıştır. 1943 yılında hazırlamış olduğu "Belgrat Ormanı Yol Şebekesi ve Bu Ormanda Rasyonel Nakliyat Şekilleri" konulu Doçentlik tezi ile Üniversite Doçenti unvanı ve yetkisini kazanmıştır.
TAVŞANOĞLU 1945 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1951-1952 yıllarında Orman Fakültesi Dekanlığı görevini yapan TAVŞANOĞLU, üç dönem İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği görevinde bulunmuştur. Emekli olduğu 1978 yılına kadar günümüzdeki adı ile Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmüştür. TAVŞANOĞLU, 7 Mart 2001 tarihinde vefat etmiştir.


 • Prof. Dr. Selahattin İNAL (1909-1996)

İNAL, 1909 yılında Tarsus'ta doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da yapmıştır. 1930 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1933 yılında mezun olmuştur. 1935 yılında ormancılık öğrenimi ve Doktora yapmak üzere Viyana'ya gönderilmiş ve 1939 yılında Viyana'da "Hochschule für Bodenkultur"u tamamlayarak Orman Mühendisi unvanı almıştır. II. Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine yurda dönmüş, 01.01.1940 tarihinde yarıda kalan Doktora çalışmasını tamamlamak üzere ikinci kez Viyana'ya giderek "Meşe Ağacı Kabuğundaki Tanen Miktarının Yetişme Muhiti ile Olan İlgisi" adlı tezi ile Doktor unvanı almış ve 1941 yılında yurda dönmüştür.
İNAL, 1950 yılında "Palamut Meşesi Ormanlarının Coğrafi Dağılışı, Ekonomik Önemi ve Amenajman Esasları" adlı çalışması ile Doçentliğe yükseltilmiştir. 27.02.1956 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen İNAL, 1960-1962 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı ve kısa bir süre İÜ Rektörlük vekaleti görevini yürütmüştür.
Prof. Dr. İNAL, yurt dışında pek çok kez konferans vermiş, Fakülte tarihinde yabancı üniversitelerde konferans vermek üzere şahsen davet edilen ilk öğretim üyesi olmuştur.
İNAL, 18.07.1966 tarihinde TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Gurubu Yürütme Komitesi Üyeliğine görevi yapmış, bu görevi I. Nihat ERİM Hükümetine Orman Bakanı olarak atandığı 26.03.1971 tarihine kadar sürdürmüştür. 01.11.1973 tarihinde emekliye ayrılan İNAL, 16.04.1973 tarihinde Naim TALU Koalisyon Hükümetinin kurulması ve Bakanlık görevinin sona ermesini takiben 16.05.1975 tarihinde SEKA Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, altı yıl bu görevi sürdürmüştür.

 • Prof. Dr. Fikret SAATÇİOĞLU (1910-1983)

SAATÇİOĞLU, 1910 yılında Balıkesir'de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış daha sonra girdiği Yüksek Orman Mektebi'nden 1930 yılında mezun olmuştur. SAATÇİOĞLU, 1931 yılında Münih Üniversitesinde İktisat Fakültesi Ormancılık Bölümünde öğrenime başlamış, 1934 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede Prof. Dr. Fabricius'un yanında "Ladin ve Kayın Karışık Meşceredeki Karışıklı Büyüme Münasebetleri" adlı tezi ile 1935 yılında Doktor unvanını almıştır.
Aynı yıl YZE Orman Fakültesine Başasistan olarak tayin edilen SAATÇİOĞLU, "Belgrat Ormanında Meşenin Silvikültür Bakımından Tabi Tutulacağı Muamele; Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler" adlı çalışması ile 1940 yılında Doçent unvanı almış, 20.12.1945 tarihinde de Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1948 yılında önce YZE Orman Fakültesi ve ardından İÜ Orman Fakültesi dekanlığı görevini yapmıştır.
SAATÇİOĞLU, değişik tarihlerde 6 kez İstanbul Üniversitesi Senato üyeliği yapmıştır. 1972 yılında Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, bir yıl sonra da iki yıl süre ile TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği ve yine aynı yıl İstanbul Üniversitesi temsilcisi olarak Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine seçilmiştir.
Ayrıca, SAATÇİOĞLU, Prof. Dr. Sadi IRMAK hükümetinde Kasım 1974-Mart 1975 tarihleri arasında Orman Bakanlığı görevini üstlenmiş, daha sonra tekrar üniversitedeki görevine dönmüştür. TÜBİTAK'ın 1980 yılı Hizmet Ödülünü alan SAATÇİOĞLU, emekli oluncaya kadar Silvikültür Kürsüsü başkanlığı görevini yürütmüştür.

 • Prof. Dr. Kemal ERKİN (1910-1989)

ERKİN, 1910 yılında Büyükada'da (İstanbul) doğmuş, 1930 yılında Galatasaray Lisesini bitirmiştir.
ERKİN, aynı yıl Fransa Nancy'da "Ecole Nationale des Eaux et Forets" de ormancılık öğrenimi görmüş, buradan 1933 yılında mezun olmuş daha sonra Almanya'ya gitmiştir. Münih Teknik Üniversitesinde, Ölçme Bilgisi Bölümüne devam etmiş ve 1935 yılında yurda dönmüştür.
ERKİN, OGM'de Haziran 1937'ye kadar görev yapmıştır. ERKİN bu dönemde 3116 sayılı Orman Kanunun çıkarılması çalışmalarına ve Kanunun bir çok maddesinin formüle edilmesine yardımcı olmuştur. Bu çalışmaları ile ERKİN, 3116 sayılı Kanunun gerek hazırlanmasında, gerekse mecliste görüşülmesi sırasında azımsanmayacak rol üstlenmiştir. askerlik görevinin ardından, 1938 yılında Bolu'da yeni açılmış olan "Orta Orman Mektebi"ne atanmıştır. ERKİN bu okulda 1944 yılına kadar görev yapmıştır.
ERKİN, 01.01.1948 tarihinde "Seben Mıntıkası Sarıçamları Üzerinde Hacim, Şekil Modu ve Genel Olarak Hasılat Araştırmaları" adlı doktora tezi ile Doktor, 19.10.1954 tarihinde de "Barometrik Nivelman Çifte İstasyon Metodu" konulu tezi ile Doçent unvanını almıştır.1960 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen ERKİN, 06.06.1961 tarihinde Geodezi ve Fotogrametri Kürsüsüne Başkan olarak atanmıştır. ERKİN, 02.11.1966 ve 02.11.1968 tarihlerinde iki kez Orman Fakültesine Dekanlığına seçilmiştir. 05..09.1980 tarihinde emekli olmuştur.

 • Prof. Dr. Hayrettin KAYACIK (1911-2001)

KAYACIK, 1911 yılında Bünyan'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Bünyan ve Kayseri'de tamamlamıştır. 1931 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebini, 1934 yılında bitirmiştir. Bir yıl sonra Tarım Bakanlığı tarafından Dresden'de bulunan Tharandt "Yüksek Orman Mektebi"nde ormancılık eğitimi almış, bu okuldan "Diplom Forsting" olarak 1938 yılında mezun olan KAYACIK, daha sonra aynı okulda Prof. Dr. Konrad Rubner'in yanında "Grundlugen der Aufforstung in Mittelmeergebiet unter besonderer Berüchichsichitgung von ıtalien und Türkei" adlı çalışması ile doktor unvanı almıştır.1940 yılında yurda dönen KAYACIK, askerlik görevinden sonra, 30.01.1943 yılında YZE Orman Fakültesi Silvikültür ve Orman Botaniği Enstitüsünde Başasistan olarak göreve başlamıştır.
KAYACIK, "Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link.)'ın Türkiye'deki Coğrafi Yayılış, Silvikültür Esasları ve Tabii Sınırlarının Genişletilmesi İmkanları" adlı Doçentlik çalışması ile 23.08.1949 tarihinde Üniversite Doçenti olmuştur. KAYACIK, 25.02.1956 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.
KAYACIK'ın çabaları sonucunda 1971-1973 yılları arasında Herbaryum kurulmuş, bunun bir benzeri hizmeti de 1948 yılında başlayan çabaları sonucunda bugünkü adıyla "Atatürk Arboretumu" nun meydana getirilmesidir.
KAYACIK, 1957 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosunda Fakültemizi temsil etmiş ve pek çok kez Dekan Vekilliği görevini üstlenmiştir.