Laboratuvarlar

​​   

   

Bu laboratuvarın kuruluş amacı; Odun hasatında kullanılan araçlar ve teknikler (manuel, motor- manuel ve mekanize), Odun hasadında motorlu testere ile kesim teorisi, dal temizleme ve boylama teknikleri, Orman işletmelerinde ve orman endüstrisi kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitim vermektir.

Bu laboratuvarda eğitim verilen konular aşağıdaki gibidir;

 • Odun üretimi konusunda mesleki eğitim, hizmet içi eğitim ve yardımcı kurslar
 • İş sağlığı ve Güvenliği Yasal çerçeve- İşveren sorumlulukları- İşçilerin sorumlulukları
 • FSC Orman Belgeleme Çalışmalarında iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili prensip/ kriter/ göstergeleri
 • ILO Ormancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Yuvarlak odun kalitesi ve standardizasyon
 • Yuvarlak odun kusurları ve değerlendirme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL

Termal Analiz Laboratuvarında çeşitli malzemelerin termal analizleri yapılabilmektedir.

Termal Analiz Laboratuvarı devlet ve özel sektörden sağlanan yaklaşık 400.000 TL?lik proje destekleri ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi?nde kurulmuştur. Türkiye?de orman endüstrisi (ahşap, kompozit malzemeler, biyomalzemeler, termoset/termoplastik tutkallar, mobilya) alanındaki ilk ?Termal Analiz Laboratuvarı? olma özelliğini taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmaların yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği vizyonu ile ortak inovasyon çalışmaları da başarıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda ahşap malzeme, kompozit malzemeler, biyomalzemeler, çeşitli özellikteki tutkallar, biyokompozitler, nanokompozitler, mobilya endüstrisinde kullanılan çeşitli malzemeler ile diğer birçok malzemenin termal karakterizasyonu yapılabilmektedir. Yapılan çalışmalarla, yüksek termal stabiliteye sahip inovatif malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlanabilmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 252.000,00 TL

Tohum Çimlenme Testleri, Tohum fizyolojisi, , Ekofizyoloji, Bitki Stres Fizyolojisi,

Silvikültür Anabilim Dalı tohum laboratuvarında orman ağacı ve çalı türlerinin tohumları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvarda bulunan cihazlar yardımıyla tohumların canlılıkları tespit edilebilmekte ve tohumların çimlenme engellerinin giderilmesi için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.

Ekofizyoloji çalışmalarında ise genel olarak bitki stress fizyolojisi çalışmaları yürütülmektedir. bu bağlamda özellikle orman ağacı türlerinde kuraklığa ve dona dayanıklılık testleri yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 145.162,00 TL

Lif Teknolojisi, Kağıt Üretim Teknolojisi,  Kağıt Ambalaj Tekniği, Kağıt Yüzey İşlemleri, Ağartma Teknolojisi,  Özel kağıtlar, Atık Kağıt Teknolojisi, Kağıt Fiziği, Selüloz ve Kağıtta Kalite Kontrolü testleri yapılmaktadır.

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalının kuruluş amacı orman kaynaklı ürünlerin kimyasal yapılarını incelemek, lif teknoloji, kağıt teknolojisi, kağıt ambalaj teknolojisi ahşap malzeme tutkalları konusunda eğitim ve araştırmalar yapmaktır. Selüloz ve kağıt konularında daha etkin bir şekilde araştırmalar yapabilmek amacıyla 2011 yılında ilgili laborauvara ?Selüloz Kağıt Karton Ambalaj (SeKKA) Laboratuarı? adı verilmiştir. Anabilim dalı faaliyetlerini 4 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir.

Bu amaçla, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kağıt Üretim Teknolojisi, Odun Dışı Orman Ürünleri Kimyası, Ağaç Malzeme Tutkalları, Kağıt Ambalaj Tekniği, Kağıt Yüzey İşlemleri, Ağartma Teknolojisi, Odun ve Bileşenlerinden Enerji Üretiminde Faydalanma, Özel kağıtlar, Atık Kağıt Teknolojisi, Kağıt Fiziği, Kağıt Kimyası, Odun Ekstraktifleri, Bitki Karbonhidratları, Selüloz ve Kağıtta Kalite Kontrolü gibi dersler okutulmaktadır. İlgili sektörlerin talebini karşılamak üzere 2011 yılında İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında sertifika programları başlatılmıştır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Bahçeköy, 34473, Sarıyer, Istanbul, Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL

Nanoteknoloji Laboratuvarında nanobilim ve nanoteknolojinin ahşap endüstrisindeki uygulamaları üzerine ARGE ve inovasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Devlet ve özel sektörden sağlanan yaklaşık 400.000 TL?lik proje destekleri ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi?nde kurulmuştur. Türkiye?de orman endüstrisi (ahşap, kompozit malzemeler, biyomalzemeler, termoset/termoplastik tutkallar, mobilya) alanındaki ilk ?Nanoteknoloji Laboratuvarı? olma özelliğini taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmaların yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği vizyonu ile ortak inovasyon çalışmaları da başarıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda laboratuvarlarda yeni nesil, çevre dostu, yüksek mukavemetli, termal stabilitesi artırılmış, inovatif malzemelerin geliştirilmesi ve mevcut malzemelerin performans özelliklerinin yükseltilmesi için çeşitli nanoteknoloji uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Böylece ahşap ve diğer yenilenebilir biyomalzemelerin istenmeyen özellikleri giderilebilmekte, mevcut özelliklerinde önemli iyileştirmeler sağlanabilmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 54.000,00 TL


​   


Ahşap esaslı kompozit malzemelerin üretimlerinin yapıldığı  laboratuvardır.

Ahşap esaslı kompozit levhaların (MDF, yongalevha, OSB, kontrplak ve kontrtabla, LVL), ve doğal lif takviyeli termpolastik kompozitlerin üretimleri yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 200.101,00 TL


Farklı türlerdeki ahşap malzemelerin yüzeylerinin işlenmiş -işlenmemiş yada yüzey işlemi görmüş-görmemiş yüzey modellerin oluşturulması ve 3 boyutlu modellerin oluşturulmasını kapsamaktadır.

 • Ahşap yüzeylerin işlenmden önce ve sonraki 3-boyutlu görüntülerin oluşturulması.
 • Ahşap yüzeylerin farklı yüzey işlemi sonucu ortaya çıkan yüzeylerin sayısallaştırılması ve 3-boyutlu görselleştirilmesi.
 • Beklenen yüzey için  parametrelerinin belirlenmesi ve amaca uygun yüzeylerin oluşturulabilmesi için sayısal olarak takip edilmesi ve kontrol edilmesi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer ? İSTANBUL ? TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 66.700,00 TL
Bu laboratuvarın kuruluş amacı; ahşap malzemeyi bozunduran her türlü zararlı etmene karşı odunu korumak için kullanılan bütün yöntem ve maddeler hakkında bilgi vermektir.

Bu laboratuvarda odun koruma madde ve yöntemlerinin mekanizması, klasik ve yeni odun koruma maddeleri, test yöntemleri öğretilmektedir. Bununla birlikte çeşitli ağaç türlerinde odun koruma sürecine ilişkin sorunları ortaya koyar ve bu sorunlara çözüm önerir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 48.757,00 TLLaboratuvarda yerli ve egzotik ağaç malzemenin bükülebilme özellikleri araştırılmaktadır. 

Laboratuvarda yerli ve egzotik ağaç malzemenin farklı şartlarda (buharlama sıcaklığı, süresi, bükme yarıçapı, uygulanan yük vb.) özellikleri araştırılmaktadır.


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 41.000,00 TL

Tüm çalışmalara bilimsel açıdan yaklaşarak tüm testler (TS, ISO, TAPPI, SCAN gibi) ilgili standart yöntemlere uygun olarak yapılmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için : orman@istanbul.edu.tr

Fakültemiz Laboratuvarlarında yapılan testler :
Bitkisel materyalde ve selülozda yapılan analizler
Lif boyu ölçümü için maserasyon
Mikroskop preparatı hazırlama
Mikroskopta ortalama lif boyu, çapı ve çeperi ölçümü
Mikroskopta fotograf (slayt) çekme
Kimyasal ve yarıkimyasal kağıt hamuru üretimi (kapasite 1 kg veya 100g)
Mekanik kağıt hamuru üretimi
Biopulping
Ağartma
Diskli rafinörde liflendirme
Hollenderde liflendirme
Hollenderde döğme (spesifik dövme enerjisi belirleme kWh/t)
PFI değirmeninde döğme
Lumpen (gülleli) değirmende döğme
Desintegratörde hamur açma
SR° derecesi belirleme
Kappa numarası belirleme
Bakır sayısı belirleme
S10, S18
Lif teşhisi
Fiziksel ve optik testler için elde kağıt yapımı Kağıt ve karton testleri (23° C sıcaklık ve %50 bağıl nem koşullarında)
Kalınlık
Gramaj
Kopma direnci (indis ve uzunluk)
Enerji absorpsiyonu
Yırtılma direnci (indis)
Patlama direnci (indis, faktör)
Islak kopma mukavemeti
Şerit sıkıştırma testi
Kat (z yönde) ayırmadirenci
Hava geçirgenliği (Gurley)
Yüzey düzgünlüğü (Gurley)
Halka ezilmesi (RCT)
10 dalga ezilmesi
Düz ezilme (FCT)
Dik ezilme (ECT)
Kağıtta kül tayini
Kağıtta nişasta tayini
Cobb testi
Yağ geçirgenliği
Kağıdın her türlü optik özelikleriBitkisel malzemede yapılan bazı kimyasal analizler

Laboratuarımızda bulunan cihazlar :
Elrepho 3300 Spektrofotometre
Universal test cihazı (Zwick//Roell Z 2.5)
Willey değirmeni
Lab. Pişirme kazanı
PFI değirmen
Lampen değirmeni
Atmosferik Lab. Rafinör
Rapid Köthlen elde kağıt yapma makinesi
Geleneksel İngiliz ve Fransız elde kağıt yapma makineleri
Lif açma cihazı
Lif Eleği
Koşullandırma odası (23 °C – % 50 nem veya 20 °C – % 65 nem)
Elmendorf kağıt yırtılma testi cihazı
Pandüllü kağıt kopma mukavemeti cihazı
Kağıt patlama direnci chazı
Gurley Hill kağıt yüzey pürüzlüğü, düzgünlüğü, hava geçırgenliği
Etüvler


Ahşap ve ahşap esaslı kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin ulusal ve uluslararası normlara göre araştırıldığı laboratuvardır.

Ahşap ve ahşap esaslı kompozit  malzemelerin laboratuvarların mekanik özelliklerini TS, EN ve ISO standartlarına göre tespit edilmektedir. Bu laboratuvardaki cihazlar malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinin yanında malzemelerin benzersiz özelliklerle hazırlanmasını sağlamaktadır. Ahşap mekaniği laboratuvarında masif ahşap, ahşap esaslı malzemeler ile birlikte yapısal kullanım için kullanılan malzemeler (Glulam, yapısal paneller) ve yapısal olmayan malzemelere ilişkin testler yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 113.001,00 TL

Günümüz ve arkeolojik döneme ait ahşap materyalde ağaç türü teşhisi ve anatomik yapının incelenmesi.

Ticareti yapılan tomruk, kereste, kontrplak, yarı mamul ve son üründe yerli ve egzotik ağaç türü tespiti. Özellikle ithalatı yapılan her türlü malzemede taahhüt edilen ağaç türünün kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi. Ahşap yapı ve eserlerin restorasyon/konservasyon çalışmalarında ağaç türünün tespit edilerek, doğru türle değişimin sağlanması. Arkeolojik ahşap objelerde ve kömürleşmiş odunda tür tespiti.

Hammadde odunun farklı kullanım yerleri için sahip olması istenilen kalite özelliklerinin anatomik yapıya bağlı olarak belirlenmesi. Bu amaçla, yıllık halka genişliği, hücrelerin boyutsal özellikleri, öz odun-diri odun oranı, lif yapısı, genç odun-olgun odun-reaksiyon odunu içermesi gibi özelliklerin belirlenmesi.

Orman ürünleri endüstrisinde malzeme kaynaklı problemler çoğunlukla anatomik özelliklerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekli olarak aynı ağaç türlerinin kullanılmakta olduğu işletmelerde dahi malzeme özelliklerinden kaynaklanan problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemler, makinelerle işleme, kurutma, emprenye, yüzey işlemleri gibi süreçlerde meydana gelmektedir. Laboratuvarımızda anatomik özelliklere bağlı problemlerin tespiti yapılmakta ve çözüm önerileri geliştirilebilmektedir.

Kısa ya da uzun periyotlarda olumsuz çevre şartları (aşırı rüzgar, soğuk-sıcak iklim, hava kirliliği gibi) etkisinde kalan ağaçlardan elde edilen hammadde ya da kullanım yerindeki olumsuz şartlara bağlı olarak ağaç malzemede meydana gelen kalite kayıpları, anatomik yapı incelenerek belirlenebilmektedir.

Odun özelliklerinin iyileştirilmesi ya da yeni bir ürün geliştirme amacıyla uygulanan endüstriyel işlemlerin başarı derecesi, anatomik yapıda neden oldukları değişikliklere bağlı olarak değerlendirilmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 113.484,00 TL

   


Dünya Ağaçları Koleksiyonu;

Ksilaryumun kuruluş amacı, dünyanın farklı bölgelerinde yetişen ağaç türlerine ait odun örneklerini bir arada toplamak, gerek bilimsel araştırmalar ve çevresel eğitim, gerekse endüstriyel ve ticari amaçlara hizmet etmektir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TLPolen morfolojisi, atmosferde ve balda polen analizi  ile yüzey ve karasal sediman örnekleri üzerinde polen analizleri çalışmaları yapılmaktadır.

Polen morfolojisi, atmosferde ve balda polen analizi  ile yüzey ve karasal sediman örnekleri üzerinde polen analizleri çalışmaları yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Anabilim Dalı, Bahçeköy-İstanbul.

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 52.000,00 TL

Bu laboratuvarın kuruluş amacı; Nanoteknolojinin orman ürünleri endüstrisinde ve odun koruma işlemlerindeki uygulamalarının eğitimi amaçlanmaktadır.

Bu laboratuvarda Nanoteknolojinin orman ürünleri endüstrisindeki uygulamaları, Nanoteknolojinin odun koruma ve emprenye endüstrisindeki uygulamalarına yönelik eğitim verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 156.232,00 TL


Bu laboratuvarda orman zararlısı böcekler üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Doğal çevrenin önemli yapı taşlarından bitkileri ve ondan elde edilen ürünleri tehdit eden biyotik ve abiyotik faktörler incelenmekte ve mücadele yöntemleri ortaya konulmaktadır. Ayrıca biyoçeşitlilik üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İ.Ü.C. Orman Fakültesi 34473 Bahçeköy-Sarıyer/İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 8.259,32 TL


 • Farkı ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin yüzey kalitelerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.
 • Farklı yüzey işlemi görmüş ahşap mazlemelerinin yüzey performenslarının değerlendirilmesi.
 • Farklı yüzey işleme özellkilerine bağlı yüzeylerin kalitelerinin değerlendirilmesi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer İSTANBUL TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 49.420,00 TLAhşap ve ahşap esaslı kompozit malzemelerin fiziksel özelliklerinin ulusal ve uluslararası normlara göre araştırıldığı laboratuvardır. Ahşap malzemenin teknolojik özelliklerine zarar vermeden tahribatsız testi yapılmaktadır.

Ahşap ve ahşap esaslı kompozit  malzemelerin laboratuvarların fiziksel özelliklerini TS, EN ve ISO standartlarına göre tespit edilmektedir. Ahşap fiziği laboratuvarında masif ahşap, ahşap esaslı malzemeler ile birlikte yapısal kullanım için kullanılan malzemeler (Glulam, yapısal paneller) ve yapısal olmayan malzemelere ilişkin testler yapılmaktadır. Ağaç malzemenin fiziksel, mekanik veya teknolojik özelliklerinin malzemeye zarar vermedenyani  tahribatsız  bir  şekilde  belirlenebilmesi  ile  ilgili  araştırmalar  bu  laboratuvardayürütülmekted.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 44.500,00 TL

Fotogrametri dersi uygulamaları,

Fotogrametri dersine ait temel uygulamaların ve BAP, TUBITAK ve OGM projelerine ait çalışmaların yapıldığı laboratuvardır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı, (34473) Bahçeköy/Sarıyer/İSTANBUL/TURKEY

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL

Ormanlar üzerindeki zararlı patojen mantarlarla ilgili çalışmalar bu laboratuarda belirlenmektedir.

Doğal çevrenin önemli yapı taşlarından bitkileri ve ondan elde edilen ürünleri tehdit eden patojen faktörler incelenmekte ve mücadele yöntemleri ortaya konulmaktadır. Ayrıca biyoçeşitlilik üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İ.Ü.C. Orman Fakültesi 34473 Bahçeköy-Sarıyer/İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 22.612,00 TL

   


Bu laboratuvarın kuruluş amacı; oduna hammadde aşamasından itibaren nihai kullanım yerine kadar zarar veren, böylece onun kullanımını sınırlayan ve ekonomik/estetik/işlevsel değerini düşüren bütün biyolojik ve biyolojik olmayan zararlı etmenler hakkında bilgi verilmektir.

Bu laboratuvarda bakteri, mantar, böcek, termit, deniz zararlıları gibi biyolojik etmenlerin oduna etki ediş mekanizması öğretilmektedir. Böylece, odun hammaddesini bütün bu zararlardan uzak tutmanın ve onu daha verimli ve ekonomik kullanmanın anahtar yönleri açıklanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 31.860,00 TL

Bu laboratuvarın kuruluş amacı; Odunun termik özelliklerinin belirlenmesidir.

Bu laboratuvarda ahşap malzeme biyotik ve abiyotik bozundurucu faktörlere karşı farklı ısıl işlem teknikleriyle muamele edilmektedir. Yeterli bir koruma için ısıl işlem tekniği ile odun arasındaki etkileşimler, kullanım yerine uygun ısıl işlem yöntemleri, ısıl işleme tabi tutulmuş odunun fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 140.420,00 TL
Ölçme Bilgisine derslerine ait temel uygulamaların ve BAP, TUBITAK ve OGM projelerine ait çalışmaların yapıldığı laboratuvardır.

Ölçme Bilgisine derslerine ait temel uygulamaların ve BAP, TUBITAK ve OGM projelerine ait çalışmaların yapıldığı laboratuvardır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy/Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL

Toprak, canlı ve organik maddelerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizler yapılmaktadır.

Devlet destekli projeler ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde kurulmuştur. Laboratuvarda orman toprakları ve orman ekolojisi konularında inceleme ve araştırmalar, bununla birlikte çevre sorunları ile ilgili çalışmalar, ormancılık ve peyzaj uygulamalarına ilişkin olarak toprak, bitki ve su analizleri gerçekleştirilmektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların yanı sıra üniversite ve araştırma kurumları ile ortak çalışmalar başarı ile sürdürülmektedir. Bu kapsamda laboratuvarlarda yeni nesil cihazlar ile uluslararası kabul gören metodlar ile çalışmalar devam ettirilmektedir.

Toprak ilmi ve ekoloji laboratuvarında toprak ve bitkisel kütledeki karbon ve azot stokları, azot mineralizasyonu, toprak ve bitkilerdeki besin elementleri stokları, bitkilerin beslenme ve büyüme ilişkileri, ormancılık uygulamalarının toprak ve bitki üzerindeki etkileri, toprak sistematiği ve haritacılığı, yetişme ortamı özellikleri, orman ekosistemlerinin izlenmesi ve araştırılması, toprak fiziği. gibi konularda araştırma ve incelemeler yürütülmektedir.

Toprak, bitki ve su örneklerinde karbon, azot analizleri, element analizleri (Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Sodyum, Demir, Alüminyum, Mangan, Magnezyum, Kükürt, Kurşun, Bakır, Nikel, Krom, Kadmiyum, Bor, Çinko vb), azot bileşiklerinin analizleripH tayini, EC (Elektriki iletkenlik) tayini, kireç tayini, toprağın fiziksel analizleri gibi analizler toprak ilmi ve ekoloji laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy/Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 255.500,00 TL


​​


Uzaktan algılama ile ilgili görüntü analizleri ve modelleri yapılmaktadır.

CBS ve Uzaktan Algılama derslerine ait temel uygulamaların ve BAP, TUBITAK ve OGM projelerine ait çalışmaların yapıldığı laboratuvardır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy/Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL

​​


Yılık halka analizleri yapılmaktadır. Ayrıca odun anatomisi ve morfolojisi çalışmaları yürütülmektedir.

Yıllık halka araştırmaları konusunda Türkiyede kurulan ilk ve tek laboratuvarıdır. Bu anlamda ormancılık, iklim bilimleri, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık vb. disiplinlere veri üretmektedir. Laboratuvarda birbirinden ayrı düşünülmeyecek ağaç yıllık halkası ve odun anatomisi araştırmaları birlikte yürütülmektedir. Ulusal ve uluslararası projelerle Anadolunun iklim tarihi ortaya konmakta, doğal ağaç türlerimize ait yılık halka veri setleri oluşturulmaktadır. Ayrıca tarihi yapılar ve arkeolojik alanlardan elde edilen ahşapların teşhisleri yapılmakta ve yıllık halka analizlerine dayanarak kullandıkları dönem, bina yapım ve/veya onarım tarihleri belirlenmektedir. Çığ, heyelan vb. olayların sıklığı ve sınırlarının belirlenmesine yönelik dendrojeomorfolojik araştırmalar yürütülmektedir. ISTO Herbaryumunun bir parçası olarak çalışan bu laboratuvar, ekolojik odun anatomisi araştırmalarının yanında, odunsu bitkilerin taksonomik revizyon çalışmalarında odun anatomisi ayağının gerçekleştirildiği yerdir. Laboratuvarda güncel ve petrifiye odunlara ait önemli bir koleksiyon bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Anabilim Dalı, Bahçeköy-İstanbul.

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 95.000,00 TL

Havza Yönetimi Anabilim Dalı toprak ve su analizi laboratuvarı iki ayrı laboratuvardan oluşmaktadır. Su laboratuvarında suyun fiziksel ve kimyasal analizleri (pH, elektrik iletkenliği, bulanıklık, çözünmüş oksijen, organik madde, Kjeldahl azotu, alkalinite, klorür, toplam sertlik, bazı anyon ve katyon analizleri) yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu analizleri yapacak gerekli cihaz ve ekipmanlar mevcuttur.

    ​

Toprak Analizi Laboratuvarında ise toprak fiziği ile ilgili tüm analizlerin (tekstür ve strüktür, erodibilite indeksleri, permeabilite, su tutma kapasitesi, ateşte kayıp, agregat stabilitesi, hacim ağırlığı, toprak nem içeriği -tarla kapasitesi ve solma noktası, toplam boşluk hacmi, toprak taneciği yoğunluğu) yanında bazı kimyasal analizler (pH, elektiriki iletkenlik, organik madde, karbonat içeriği) yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu analizleri yapmak üzere gerekli cihaz ve ekipmanlara sahiptir.

WATERSHED MANAGEMENT LABORATORY

The Laboratory of Department of Watershed Management consists of two sections. One of them is for water and the other is for soil analyses. In the water analyses section of the laboratory, physical and chemical characteristics of water analyzes include pH, electrical conductivity, color, turbidity, dissolved oxygen, organic matter, Kjeldahl nitrogen, alkalinity, chloride, total hardness, some cations and anions. We have necessary equipment to analyze above mentioned water properties.


​   

In the Soil Analysis Laboratory, some chemical physical soil properties are analyzed and some of them are soil pH, electrical conductivity, organic matter, carbonate content, soil texture and structure, erodibility indexes, permeability, available water capacity, saturation water holding capacity, loss on ignition, aggregate stability, bulk density, moisture contents-field capacity and wilting point, total porosity and soil particle density. Laboratory has necessary equipment to analyze above mentioned soil properties.