2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Teknik Gezi Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü son sınıf öğrencileri ile Adapazarı, Bursa, İstanbul, Kırklareli'ne teknik gezi düzenlemiştir.

Farklı bölgelere yapılan teknik gezilerde; öğrenciler, derslerde gördükleri ve edindikleri bilgileri, arazi ortamında farklı uygulama örnekleri ile görebilmekte, Akademik personel ise her yıl yapılan bu teknik gezilerde, bölgelerdeki değişiklerin olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirme olanakları bulabilmektedir.

Orman Mühendisliği Bölümü, her yıl belirlenen bölgelerde, orman bölge müdürlüklerini ziyaret ederek, ormanlık alanlar, fidanlıklar, vb.. sahalarda teknik gezilerde ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.


Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, endüstriyel anlamda üretim de bulunan sanayi, fabrika, vb.. alanlarda teknik gezilerde ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.


Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ülkemizdeki peyzaj uygulamalarının yoğun olduğu (park, bahçe, vb..) alanlarda teknik gezilerde ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.