2021 yılı için YÖK Üstün Başarı Ödülleri Hakkında

2021 yılı için YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru süreci 29 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde son bulacaktır.

Bireysel Ödül Başvuruları; Y ı l ı n  d o k t o r a  t e z i  ö d ü l ü  i ç i n  b a ş v u r u l a r

https://www.turkiye.gov.tr/yok-bireysel-ustun-basari-odul-basvurusu-4757 internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Başkanlığımıza başvuru dilekçesi ekinde yer alan ıslak imzalı başvuru formu dışında şahsen ya da posta yoluyla herhangi bir belge iletilmeyecektir.

Tüm kategorilere ilişkin başvuru şartları ile diğer detaylı bilgiler https://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur.