AVESİS Sisteminde Uluslararası Araştırmacı ID Tanımlamaları Hakkında

Üniversitemizin kurumsal kimliğinin ortaya çıkmasında ve uluslararası alanda tanınırlığının artmasında en önemli husus sizlerin akademik çalışmalarıdır. Bilindiği üzere, bu çalışmalar başta Web of Science ve Scopus olmak üzere çeşitli uluslararası veri tabanlarında taranmaktadır. Bununla ilişkili olarak üniversitemizin birim, bölüm ve anabilim dallarının araştırma potansiyelinin ortaya konulmasında üniversitemiz bünyesinde kullanılan AVESİS sistemi önemli bir bilgi kaynağıdır. Uluslararası akademik alandaki görünürlüğümüzün kurum içerisindeki araştırma birimleri ile ilişkilendirilmesi ve birim yöneticilerinin AVESİS sistemi üzerinden birimlerin yıllık faaliyetlerini takip edebilmeleri için başta;

- Web of Science Researcher ID, 

- Scopus ID, 

- ORCID, 

- Scholar ID ve 

- YÖKSİS Araştırmacı ID 

olmak üzere akademik kimliğinizi tanımlayan kodların AVESİS sisteminde de tanımlanması gerekmektedir. Ekte tanımlama işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği hususunda açıklama metni bulunmaktadır. 

İlgili tanımlama işlemlerin 20 Ocak 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Önemle duyurulur.

AVESİS Sisteminde Uluslararası Araştırmacı ID Tanımlamaları bilgisi için TIKLAYINIZ