Bitirme Ödevleri Sunumu Hakkında

COVİD-19 salgını nedeniyle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Bitirme Ödevleri Sunumunun; 14/05/2020 tarihli Fakülte Kurulu Kararıyla, online olarak kanıta dayalı ve denetlenebilir şekilde yapılmasına karar verilmiştir.