Çift Anadal Öğrencilerinin Diplomaları Hakkında

İÜC Senatosu'nun 22.10.2020 tarihli kararı uyarınca, anadal mezuniyeti İstanbul Üniversitesi'nden olan, ancak çift anadal eğitimine 7141 Sayılı Kanun yayımlandıktan sonra (18.05.2018 tarihinden sonra) Üniversitemizde başlayıp tamamlayarak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin hangi üniversiteden mezun olacağına dair ilgili öğrenciden talep alınmaksızın, çift anadal programı mezuniyeti Üniversitemizden yapılarak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa diploması düzenlenecektir

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.