Forestvalue 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa'daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak ve kaynakları verimli kullanmayı desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

ForestValue projesi kapsamında 19 Ocak 2021 tarihinde ortak bir çağrı açılmıştır.

Orman temelli değer zincirinin tamamını kapsayan 2021 yılı çağrısının tematik alanları şu şekildedir:

1.Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı

2.Farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa

3.Orman biyokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri

Çağrı metnine ve çağrı ile ilgili detaylı bilgiye “https://forestvalue.org/joint-call-2021/” bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Çağrı Takvimi:

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 13.04.2021 (13:00 CEST)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 20/04/2021 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 22/04/2021 (17:30 TSİ)