IAESTE ile Yurt Dışında Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

IAESTE (International Association for the Exchange of Students For Technical Experience) 
(Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği)

ile Yurt Dışında Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

IAESTE kanalıyla stajlarını yurt dışında yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dillerini belirten bir dilekçe ve transkriptleri ile birlikte en geç 28 Kasım 2018 tarihine kadar Doç. Dr. Nesibe KÖSE’ye (Herbaryum Binası 2. Kat) başvurmaları gerekmektedir. Yabancı Dil sınavı 30 Kasım 2018 Cuma günü (yazılı sınav sabah 09.30’da sözlü saat 13.00’de) Yabancı Diller Bölümünde (Vezneciler) yapılacaktır.

Başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

a.    Akademik ortalaması 4.00 tam not üzerinden en az 2.00 olan, staj yapma zorunluluğu olan ve en az 2.sınıf öğrencisi olanlar başvurabilirler.

b.    Sınavlar, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde açılacaktır

c.    Geçen öğrenim yılında yabancı dil sınavlarında başarılı olmuş ancak yurtdışı staj için akseptans alamamış öğrenciler, istedikleri takdirde geçen yıl aldıkları yabancı dil notlarını kullanabilirler.

d.    Son iki yıl içerisinde YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olanlar, aldıkları yabancı dil notuyla başvuru yapabilirler.

e.    Yabancı dil sınavı üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 100 tam not üzerinden 70’den daha az puan alan öğrenci başarısız sayılacaktır.