IAESTE ile Yurt Dışında Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

IAESTE (International Association for the Exchange of Students For Technical Experience) (Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği) ile Yurt Dışında Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

IAESTE kanalıyla stajlarını yurt dışında yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dillerini belirten bir dilekçe ve transkriptleri ile birlikte en geç 26 Kasım 2019 tarihine kadar Prof. Dr. Nesibe KÖSE’ye (Herbaryum Binası 2. Kat) başvurmaları gerekmektedir. Yabancı dil sınavı 28 Kasım 2019 Perşembe günü İÜ-C, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (Büyükçekmece-Hadımköy Yerleşkesi) yapılacaktır (saat 10.00 – yazılı sınav / saat 13.30 – sözlü sınav). 

Başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

a. Akademik ortalaması 4.00 tam not üzerinden en az 2.00 olan, staj yapma zorunluluğu olan ve en az 2.sınıf öğrencisi olanlar başvurabilirler.

b. Yabancı dil sınavı üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 100 tam not üzerinden 70’den daha az puan alan öğrenci başarısız sayılacaktır.