“Kamusal Yeşil Alanlarda Evrensel Peyzaj Tasarımı Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Peyzaj mimarlığı çalışmalarının temelinde yer alan evrensel tasarım kavramı, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin dış mekânların düzenlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefleyen kapsayıcı bir yaklaşımdır. Bu bağlamda sosyal eşitlik ilkesiyle tasarlanan kamusal alanlar ya da kamusal yeşil alanlar ile evrensel tasarım kavramı birbiriyle örtüşen ve bir arada işleyen sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalıştay kapsamında evrensel tasarım kavramının kamusal yeşil alan ölçeğinde ele alınarak, peyzaj mimarlığı mesleği kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalıştay; üniversite, belediye, kamu ve özel sektör temsilcileri gibi paydaşların katılımıyla, kapsamlı bir katılımcı topluluğuyla İÜC Orman Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kamusal yeşil alanlarda gerçekleştirilen planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarının evrensel tasarım özellikleri açısından değerlendirilmiş, ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve gelecek çalışmalar için bir yol haritası olacak şekilde bir sonuç raporu hazırlanmıştır.