“Kentleşme Ve Kent Ormancılığında Yeni Yaklaşımlar” Çalıştayı Gerçekleştirildi

İ.Ü.C Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı ve OGM, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği, 22 Ekim 2019 tarihinde yapılan “Kentleşme ve Kent Ormancılığında Yeni Yaklaşımlar” çalıştayına akademisyenler, İBB çalışanları, İOBM çalışanları, meslektaşlar ve öğrenciler katılmış ve çalıştay başarıyla tamamlanmıştır.


Açılış konuşmasını, İ.Ü.C Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgay Akbulut yapmıştır. Prof. Akbulut konuşmasında; ülke nüfusunun %75 ten fazlasının artık kentlerde yaşadığı ve nüfustaki bu değişimin, yerleşim yerlerinin plansızca büyümesine ve arazi kullanım şeklinin değişimine neden olduğunu, mevcut yeşil alanlardan bir kısmının yerleşim ve transport alanları gibi yapay alanlara dönüşmesine neden olduğunu belirtmiştir. Günümüzde ise kent alanlarındaki yeşil yapılara olan ilginin arttığını, bu konuda yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıktığını vurgulayarak “Kent ormancılığı" kavramının önemine değinmiştir.


Moderatörlüğünü İ.Ü.C Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yeşil’in yapmış olduğu çalıştayda iki ayrı oturumda 5 adet bildiri sunulmuştur. 
Bildiri isimleri aşağıda verilmiştir; 


  • Prof. Dr. Kamil Şengönül “Orman ve İklim”
  • Dr. Öğr. Üyesi Serhun Sağlam; “Kent Ormanı Kavramı, Gelişimi ve Planlama Örnekleri”
  • Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Mühendisi M. Levent İsmailoğlu; “İstanbul Kent Ormanları”
  • Avrupa Park ve Bahçeler Müdürlüğü Budama ve Restorasyon Şefi Lütfi Çeribaş; “İBB’de Kent Ormancılığı”
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat Köse “Kent Ormanlarında Yönetim Modeli”

Bildirili oturumlar tamamlandıktan sonra “Yuvarlak Masa” oturumuna geçilmiş, konu ile ilgili soru-cevap ve tartışmalar yapılmıştır. Bu çalıştay ’da aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

  • Kent Ormancılığı Kavramı, Dünyada ve Ülkemizdeki Gelişimi, 
  • Kent Ormanlarının Envanter ve Planlaması, 
  • Kent Ormanlarının Hukuki Durumu, 
  • Kent Ormanlarının Mülkiyetinde Söz Sahibi Kurumlar (Ogm, İbb vb..) ve Yaşadıkları Sorunlar, 
  • Kent Ormanları Yönetim Modeli Nasıl Olmalı

Çalıştay sonucunda Kentleşme ve Kent Ormancılığı konusu ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler ışığında değerlendirilmiş ve atılması gereken adımlar, konuşmacılar ve katılımcıların katkılarıyla derlenmiş ve “çalıştay sonuç bildirisi” olarak hazırlanmıştır.