Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP)

Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi (LÖAP) Tanım ve Kapsamı: 
Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme ile İlgili İlkeler:
Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyeleri yürütücü olarak BAP'a (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) yapar. Lisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir. Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 2 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2,5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) sahip olması gerekir. AGNO’su bu limitin altında olan öğrenciler projelerde görev alamazlar. Bir projede en az bir, en fazla 3 öğrenci için bütçe oluşturulur. Proje süresi en az 6, en çok 24 ay olabilir. Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz. 

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: 
Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği öğrenci projesi sayısı 3 ile sınırlıdır. Bu projeler, yürütücünün proje yükü değerlendirmesinde veya kısıtlamalarında dikkate alınmaz. Bu proje tipinde, ara rapor hazırlanması istenmez. Proje bitiminde sonuç raporunun proje otomasyon sistemine yüklenmesi yeterlidir. 

Yayın Yükümlülüğü:
 Proje bitiminde yayın zorunluluğu aranmaz ancak, proje sonuçlarının özellikle bir öğrenci kongresinde sunulması beklenir.