Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim Temsilcisi

Fakültemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim Temsilciliği görevini, Orman Mühendisliği Bölümü, Ormancılık Ekonomisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba DENİZ yürütmektedir.

Birim Temsilcileri Komisyonu’nun görevleri :

  • Gerektiğinde Enstitü ile öğrenci ve danışman öğretim üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak,
  • Öğrenci ve danışman öğretim üyelerine ders ve tez dönemlerinde işleyiş ve mevzuat ile ilgili konularda rehberlik etmek,
  • Enstitü tarafından yapılacak çalışmalara destek vermek.