Lisansüstü Öğrencilerin Ek Süre Talebi Hakkında

10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince afet ve salgın nedeniyle tez aşamasında bir (1) yarıyıl ek süre verilmesi hükmü uyarınca; Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne ek süre talebinde bulunan öğrencilerimizin dilekçeleri doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Madde 44/4'de yer alan "Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz" hükmü gereğince bir (1) yarıyıl ek süre "Enstitümüz Yönetim Kurulu"nun oybirliği kararıyla verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine devam eden öğrencilerimiz için tanınan ek süre, öğrenim gördükleri programın toplam süresine eklenmektedir. Ek süre talebi onaylanan öğrencilerimiz eğitimine devam etmelidir.
Yazının Öğretim Üyelerimize ve Lisansüstü öğrencilere tebliğ edilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Cevza Melek KAZEZYILMAZ ALHAN
Enstitü Müdürü