Lisansüstü Online Sınavlar Hakkında

Lisansüstü online sınavlar için (Doktora Yeterlik, Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme, Tez Savunması) talep edilmesi halinde İÜC AUZEM tarafından takvimdeki uygunluk durumuna göre kesintisiz lisanslı zoom oturumu tanımlanacaktır. Bu konu ile ilgili taleplerin en az 1 hafta öncesinden danışman öğretim üyesi tarafından iucauzem@istanbul.edu.tr e-posta adresine sınav gün ve saatinin yazılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimize önemle duyurulur!