Lisansüstü Tez Çalışmaları Kapsamında Alınacak Etik Kurul İzinleri Hakkında

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddesi uyarınca yüksek lisans tezinin ve 47 (8) maddesi uyarınca doktora tezinin başlığı ve konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleştikten sonra insan ve hayvanlardan toplanacak her türlü deneysel ve kişisel verilere dayalı tez çalışmasına başlamadan önce ilgili Etik kurula ve kuruma başvuru yapıp gerekli izinlerin alınması ve izin süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin teze başlaması gerekmektedir.