Lisansüstü Tez İzleme Raporları Hakkında

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 49/2 maddesi uyarınca doktora tezinin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun ilgili Enstitüye sunulmuş olması gerekir. İlaveten, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 48/7 maddesi uyarınca; Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Öğrenci tez izleme komitesine, tez
önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen tez izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar ve toplantıda sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır. İlgili maddelere istinaden tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin tez izleme raporunu tezi sonuçlanana kadar 6 ayda bir Enstitümüze sunması gerekmektedir.