Mazeret Ara Sınavı Hakkında

Mazereti sebebiyle ara sınava (ödev, proje, online sınav vb) giremeyen öğrencilerimiz öncelikle Öğrenci İşleri Bürosuna (orman_ogrenci@istanbul.edu.tr) ve dersin hocasına mazeretlerini belirten e-mail göndermek suretiyle dersin hocasının belirleyeceği tarih ve saatte Mazeret Ara Sınavına girebilirler.

  • E-mail yoluyla 10 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir. 
  • Mazeret ara sınavları ise 11-14 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.