Mezuniyete Üç Ders Sınavı Hakkında

2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda yapılacak olan mezuniyete üç ders sınavı hakkında;

- COVID-19 salgını nedeniyle güncellenen akademik takvimde yer alan teorik derslerin bütünleme sınavlarının bitişini takip eden onbeş işgünü içinde mezuniyete üç ders​ sınavının yapılması,

- Yaz dönemi akademik takvimi (uygulama ve laboratuvarlar ile bahar yarıyılı içinde verilemeyen dersler için dijital imkânlarla gerçekleştirilecek yoğunlaştırılmış akademik takvimi) kapsamında ders alan öğrenciler ile başka üniversitelerin yaz okulundan ders alan ve aldıkları dersler sonucunda mezuniyetine üç dersi kalan öğrencilerin mezuniyetine üç ders sınavlarının, Üniversitemiz yaz dönemi akademik takvimi bütünleme sınavlarından sonra 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlangıcından önce yapılması; teorik derslerin bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden sonra yapılan mezuniyete üç ders sınavına girmiş olanların tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkından yararlanamaması.