"Mühendislik Tasarımı Dersi" Sunumları Hakkında

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri lisans programları müfredatlarının 7.yarıyılında verilmekte olan "Mühendislik Tasarımı" dersi kapsamında hazırlanan tasarımlara ait kesin rapor ve posterlerin öğrenciler tarafından sorumlu grup öğretim üyelerine sunulma tarihi 20 Ocak 2021 Çarşamba günü 13.00-16.30 saatleri arasındadır. 

Geleneksel olarak bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz tasarımlara ait genel sunum organizasyonu ise, 21 Ocak 2021 Perşembe günü 13.00-16.30 saatleri arasında zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak, Fakültemiz tüm öğretim elemanları, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Genel sunum organizasyonunda her tasarım konusuna maksimum 10 dakikalık sunum süresi tanınacaktır. Hazırlanacak powerpoint sunumlarda kısaca tasarımın tanımı, uygulama amacı, kısıt ve koşullar, yöntem, maliyet (var ise) tartışma ve sonuç kısımlarına yer verilmelidir. 

Bilindiği üzere, Mühendislik Tasarımı dersi uygulama esasları çerçevesinde, her yıl en iyi üç tasarım çalışması belirlenmektedir. Bu kapsamda, değerlendirme kurulu üyelerine gerçekleştirilen tasarımlar ile ilgili gerekli bilgilerin genel sunum organizasyonu öncesinde gönderilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Dolayısı ile, tüm tasarımlara ait kesin rapor, poster, power point sunum elektronik dosyalarının ve sunumu yapacak öğrencilerin ad-soyad ve iletişim bilgilerinin en geç 19 Ocak 2021 Salı günü mesai saati bitimine kadar mdemir@istanbul.edu.tr ve dundar@istanbul.edu.tr e-posta adreslerine grup başkanı öğretim üyeleri tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen zaman içerisinde bilgileri gönderilmeyen tasarım çalışmaları değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Öğrenciler, tasarımlarına ait çıktıları (kesin rapor-poster) ve benzeri dosyaları (maket-ürün) grup başkanı öğretim üyelerine en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar teslim etmeleri ya da posta / kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. İlgili dokümanlar grup başkanı öğretim üyesinin kontrolu sonrasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na iletilecektir.

 

MÜHENDİSLİK TASARIMI GENEL SUNUM ORGANİZASYONU

Zoom Meeting ID: 842 376 9867

Passcode: 059846