ORCID Numaraları Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülmekte olan Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları kapsamında; öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğrencilerin ORCİD (Uluslararası Yazar Kimlik Numarası) almaları ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile Ulusal Tez Merkezi Otomasyon Sistemi'ne kaydetmeleri istenmiştir. 

Yükseköğretim Bilgi Sisteminden alınan 4 Mart 2021 tarihli verilerin değerlendirilmesi sonucunda 184 816 öğretim elemanından %54'ünün (100.159) ORCID kaydının yapıldığı görülmüş olup, ORCID edinme oranı Araştırma Görevlilerinde (%38), Öğretim Görevlilerinde (%43), Doktor Öğretim Üyelerinde %69, Doçentlerde %74 ve Profesörlerde ise %63 olarak gerçekleşmiştir. 

Verilerin genel değerlendirilmesinde; 83 yükseköğretim kurumunda ORCID numarasına sahip öğretim elemanı oranı %50'nin altında kalmaktadır. Diğer taraftan üniversitelerden gelen geri bildirimler sonucunda birçok öğretim elemanının ORCID numarası olmasına rağmen YÖKSİS'e giriş yapmadıkları anlaşılmaktadır.

Öğretim elemanlarınızdan henüz ORCID almamış olanların en kısa sürede ORCID numarası edinmeleri, ORCID numarası bulunanların da YÖKSİS'e bu numaraları tanımlamaları ayrıca, lisansüstü öğrencilerin de ORCID numarası alarak Ulusal Tez Merkezi Otomasyon Sistemine eklemeleri gerekmektedir.