Orman Mühendisliği Bölümü 5.Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü “5. Danışma Kurulu” (DK) toplantısı, 01 Mart 2019’da Orman Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. 


En önemli dış paydaşlarımız olan orman mühendisliği mesleğinin kamu ve özel sektör temsilcileri ile bölümümüz lisans eğitim müfredatımız, staj olanakları, burs olanakları, işlendirme (istihdam), lisans öğrenci kontenjanı, üniversite – sanayi işbirliğinin arttırılması vb konularının değerlendirilmesi bu toplantıda gerçekleştirilmiş ve sürekli iyileştirme önerileri alınmıştır. 


Orman Mühendisliği Bölümü 5.Danışma Kurulu Toplantısında lisans müfredatına yeni eklenecek tasarım dersleri, mühendislik tasarımı dersinin durumu, lisans müfredatında yer alması önerilen meteoroloji ve klimatoloji, küresel iklim değişikliği, kodlama, çevresel etki değerlendirmesi, yenilenebilir enerji kaynakları vb derslerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplantıda ayrıca, akreditasyonun durumu, 2024 yılı vizyonu, 7+1 eğitim modeli, çekirdek eğitim programı (ÇEP) ve branşlaşma konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.


Orman Mühendisliği Bölümü 5.Danışma Kurulu Toplantısına katılan temsilciler

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı - Cenk Denli
 • Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi (Ankara) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Amenajman Denetim Birimi - Cafer Akdeniz
 • Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü - Mustafa Koçak
 • e-orman Ormancılık A.Ş. - Erkal Gürcan
 • Hanex Ltd. - Dr.Cihan Ayla
 • Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Dr.Mehmet Özdemir
 • Bayrampaşa Belediyesi - Mustafa Aksoy
 • İÜC Orman Fakültesi Dekanı - Prof.Dr.Turgay Akbulut
 • İÜC Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı - Dr.Öğr.Üyesi Vedat Beşkardeş
 • Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı - Prof.Dr.Murat Demir
 • Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı - Dr.Öğr.Üyesi Emrah Özdemir
 • OM Bölümü Uluslararası İlişkileri Geliştirme Komisyonu - Prof.Dr.Ahmet Yeşil
 • OM Bölümü Bilimsel ve Teknik Gezi, Staj ve Bitirme Ödevi Komisyonu - Prof.Dr.M.Ömer Karaöz
 • OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu - Prof.Dr.Ünal Akkemik
 • OM Bölümü Patent, İnovasyon ve Çok Disiplinli Proje Geliştirme Komisyonu - Prof.Dr.Orhan Sevgi
 • OM Bölümü Eğitim-Öğretim İzleme ve Geliştirme Komisyonu - Prof.Dr.Sultan Bekiroğlu Öztürk
 • OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu - Dr.Öğr.Üyesi Dilek Oral
 • OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu - Dr.Öğr.Üyesi Betül Uygur Erdoğan


Galeri