Orman Mühendisliği Bölümü 6.Danışma Kurulu Toplantısı 13 Kasım 2020 Tarihinde Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği Bölümü 6.Danışma Kurulu Toplantısı

13 Kasım 2020 Tarihinde Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü “6. Danışma Kurulu” (DK) toplantısı, 13 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi (online) olarak Zoom platformunda gerçekleştirilmiştir.

En önemli dış paydaşlarımız olan orman mühendisliği mesleğinin kamu ve özel sektör temsilcileri ile bölümümüz lisans programı eğitim amaçlarının güncellenmesi, lisans eğitim müfredatımız, staj olanakları, burs olanakları, işlendirme (istihdam), lisans öğrenci kontenjanı, üniversite – sanayi işbirliğinin arttırılması, lisans öğrencilerine mentörlük sisteminin uygulanabilmesi gibi konular bu toplantıda değerlendirilmiş ve sürekli iyileştirme önerileri alınmıştır.

Orman Mühendisliği Bölümü 6.Danışma Kurulu Toplantısı’nda lisans programı eğitim amaçlarının güncellenmesi için öneri metni oluşturulmuş olup, ayrıca lisans müfredatına yeni eklenecek tasarım dersleri, mühendislik tasarımı dersinin durumu, küresel iklim değişikliği, kodlama, çevresel etki değerlendirmesi, yenilenebilir enerji kaynakları vb derslerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplantıda ayrıca, akreditasyonun durumu, 2025 yılı vizyonu, 7+1 eğitim modeli, çekirdek eğitim programı (ÇEP) ve branşlaşma konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

Orman Mühendisliği Bölümü 6.Danışma Kurulu Toplantısına katılan temsilciler

Temsil ettiği kurum / komisyon

Katılımcı

Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi

Hasan Türkyılmaz

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Nejdet Balcı

e-orman Ormancılık A.Ş.

Erkal Gürcan

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr.Mehmet Özdemir

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr.Abbas Şahin

Afyonkarahisar Orman işletme Müdürlüğü

Mustafa Gökhan Us

Bahçeköy Milli Parklar Şefi

Berkant Korkmaz

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)

Dr.Hikmet Öztürk

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı)

Ferhat Taze

İÜC Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Murat Demir

Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr.Hasan Tezcan Yıldırım

Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Emrah Özdemir

OM Bölümü Bilimsel ve Teknik Gezi, Staj ve Bitirme Ödevi Komisyonu

Prof.Dr.M.Ömer Karaöz

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi

OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Prof.Dr.Ünal Akkemik

OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Prof.Dr.Aynur Aydın

OM Bölümü Eğitim-Öğretim İzleme ve Geliştirme Komisyonu

Prof.Dr.Sultan Bekiroğlu Öztürk

OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Doç.Dr.Osman Devrim Elvan

OM Bölüm Akreditasyon Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ersel Yılmaz

OM Bölümü Bilimsel ve Teknik Gezi, Staj ve Bitirme Ödevi Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Vedat Beşkardeş

OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Serhun Sağlam

OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Betül Uygur Erdoğan

OM Bölümü Mezunlarla İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Ar.Gör.Ferdi Akarsu