Stajlarla İlgili Bilgilendirme 2 (Son Güncelleme 23.06.2020)

Covid19 salgını nedeniyle güncellenen takvim uyarınca Bitirme ve Bütünleme Sınavları-Staj-Laboratuvar ve Uygulamalar Hakkında Senato Kararının C maddesi uyarınca stajların,"Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin stajlarını dijital imkânlarla uzaktan öğretim yoluyla ödev, sunum, proje ya da uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler şeklinde hazırlatılarak yapabilecekleri, " duyurusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.05.2020 tarihli ve 61187 sayılı teklif yazısı uyarınca ve salgın hastalık nedeniyle 2019/2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere senatoda kabul edilmişti.

Bu kapsamda stajlar;  

1) Stajın yapılacağı kurumun kabul etmesi ve staj dosyasına eklenecek bir dilekçe ile tarafımıza gönderilmesi halinde, "ilgili kurum tarafından uzaktan eğitim yoluyla" yaptırılabilir.

2) Bilimsel ve Teknik Gezi, Staj ve Bitirme Tezi Komisyonlarının belirleyeceği ödev ve projeler  yoluyla yaptırılabilir. 

3) Şimdiye kadar yapılageldiği şekilde (normal staj) yapılabilir. 

Not: Daha önce staj başvuruları kabul edilmeyen veya staj yapacak kurum bulamayan öğrencilerimiz ile stajlarını ödev, sunum, proje ya da uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler ile yapmak isteyen öğrencilerimiz linkteki staj bilgi formunu doldurarak en son 03 Temmuz 2020 tarihine kadar öğrenci işlerine başvurabilirler.  

  • Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri staj çalışmalarını AKSİS'te kayıtlı danışman öğretim üyeleriyle tamamlayacaklardır. 
  • Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Staj Komisyonu tarafından belirlenecek yöntemlerle (Ödev, sunum, proje ya da uygulama dosyası vb.) tamamlayacaklardır. 
  • Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri staj çalışmalarını Staj Komisyonu tarafından belirlenecek öğretim üyesiyle birlikte tamamlayacaklardır.


  • Staj Bilgi Formu 2020 (uzaktan eğitim, ödev, proje, sunum ve uygulama dosyası için ) TIKLAYINIZ