Yabancı Dil II Dersi - Arasınav ve Bitirme Sınavları Hakkında

Yeni koronavirüs (COVID19) salgını nedeniyle Yabancı Dil II dersi (2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla) Ara Sınav (vize) ve Bitirme Sınavları dijital ortamda uzaktan öğretim yolu ile; "canvas" isimli uzaktan eğitim sistemi programıyla aşağıda belirtilen tarih-saatlerde gerçekleştirilecektir.

Ara Sınav            : 05 Haziran 2020 tarihinde, 17:00 - 17:30 saatleri arasında;

Bitirme Sınavı   : 05 Haziran 2020 tarihinde, 18:00 - 18:30 saatleri arasında