EKOSİSTEM YÖNETİCİSİ OLARAK ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ: GÜNÜMÜZ VE GELECEKTEKİ ÖNEMİ

 EKOSİSTEM YÖNETİCİSİ OLARAK ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ: GÜNÜMÜZ VE GELECEKTEKİ ÖNEMİ

Canlı ve dinamik bir sistem olan ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde temel sorumluluk orman mühendisliği mesleğinin yetki alanına girmektedir. Artan nüfus, ormanlar üzerine artan insan baskısı, iklim değişikliği ve orman ürünlerine artan talep orman ve orman mühendisliği mesleğini her geçen gün daha da önemli hale getirmektedir. Günümüzde sadece devlet kurumları değil özel bürolarla da ormancılık faaliyeti yapılmakta olup orman mühendislerinin hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışma olanağı bulunmaktadır.

PROF. DR. ÜNAL AKKEMİK
İUC Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü
Tarih : 03 MAYIS 2021 PAZARTESİ
LİNK: https:/youtube.com/c/iuckpm


Yaklaşan Etkinlikler

Konum