İÜC Orman Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı Daveti

Fakültemiz güncel eğitim ve öğretim süreçlerinin oluşturabilmesi amacıyla, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme danışma kurulu oluşturarak dış paydaşların görüşlerini her yıl dönemsel olarak almaktadır.  Her yıl olduğu gibi bu yıl da dış paydaşlarımızın görüşleri alınarak, Fakültemiz Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri lisans ve lisansüstü müfredatlarının, staj olanaklarının iyileştirilmesi, mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi, araştırma, toplumsal katkı çalışmalarının gerçekleştirebilmesi ve arttırılması konularında dış paydaşlarımızın görüşlerinin alınması önem arz etmektedir.

Orman Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme Danışma Kurulu Toplantısı 19 Şubat 2021 Cuma günü saat 10.30’da yaşanmakta olan salgın nedeniyle Zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.


Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

Konum