2019-2020 Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü “12. Endüstri Danışma Kurulu” (EDK) toplantısı, 2 Ocak 2020’de Orman Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.


En önemli dış paydaşlarımız olan orman endüstri sektör temsilcileri ile bölümümüz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, üniversite – sanayi işbirliğinin arttırılması için gerçekleştirilen toplantıda, ahşap yapı, ahşap esaslı levha, ağaç işleme makineleri, mobilya ve aksesuar, kâğıt ve ambalaj vb. gibi farklı alanlarda orman ürünleri endüstrisini temsil eden çeşitli firma ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici-işveren düzeyindeki temsilcileri ile Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri yer almıştır.


12. EDK toplantısında gündem maddeleri çerçevesinde; önceki toplantılarda alınan kararların gerçekleşme durumu ele alınmış, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü kapsamında yapılan tez, araştırma, “Mühendislik Tasarımı” dersi tasarımları gibi çalışmaların sektörün sorunlarına yönelik olması, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla kariyer danışmanlığı (mentör) sisteminin getirilmesi, oryantasyon eğitimlerinde sektör temsilcilerinin de yer alması ve staj konuları değerlendirilmiştir.