“Endüstriyel Odun Üretiminde Standardizasyon” Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “Endüstriyel Odun Üretiminde Standardizasyon” çalıştayı 10.03.2020 tarihinde Orman Fakültesi’nin konferans salonunda yapıldı.


Çalıştayın açılış konuşmasını Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker DÜNDAR ve İÜC. Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgay AKBULUT yaptı.
Prof. Dr. Turgay AKBULUT yaptığı konuşmada “ Odun hammaddesinin ormanda üretimini sağlayan kuruluşlar, odun hammaddesini işleyen sektör ve nihai ürünü kullananların arzu ve beklentileri farklı olabilmektedir. Hatta bu istekler bazen birbirine taban tabana zıt da olabilmektedir. Ayrıca, zaman içerisinde odun hammaddesinden istenen özelliklerde farklılıklar oluşmuştur veya standartta yer alan bazı hususlar artık bir anlam ifade etmeyebilmektedir. Bu yüzden standartlarda düzeltilmesi, çıkarılması veya eklenmesi gereken birçok husus söz konusudur. 


İşte bu çalıştayda, tüm kesimlerin, OGM, TSE, OR-KOOP, Sanayici ve Akademinin bir araya gelmesiyle, endüstriyel odun üretiminde standardizasyon konusunun etraflı bir şekilde tartışılması ve sorunlara ortak çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmiştir.
Böylece yükseköğretimin amaçlarından birisi olan “paydaşlarımızla işbirliğini artırarak kendi alanımızda toplumumuza faydalı olma ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama” yolunda bir faaliyet gerçekleştirmiş olmaktayız.” demiştir.


Çalıştaya Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri, Orman Genel Müdürlüğünü temsilen İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Aydın ve Üretim Şube Müdürü Selami Cilan, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nüfer Yavuz, HİDİ Şube Müdürü Canan Yeşil, Bahçeköy İşletme Müdürü Fatih Altunordu, İstanbul İşletme Müdürü Veli Altuntaş, Çatalca İşletme Müdür Yardımcısı Ayça Saral, İşletme Şefleri, TSE yetkilileri, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) başkanı, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği temsilcileri, Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TORİD) temsilcileri, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube başkanı ve temsilcileri, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi temsilcileri ve öğrenciler katılmıştır.


Üç oturumda gerçekleşen çalıştayda 10 adet bildiri sunulmuştur. Sonuç bildirgesinde, sektörün hammadde ihtiyacının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması, standardizasyonun hassasiyetle ve geniş bir perspektifte ele alınması, Orman Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türk Standartları Enstitüsü, Sivil Toplum Örgütleri ve Orman Ürünleri Sanayii Kuruluşlarının bir araya gelerek endüstriyel odun üretiminin aşamalarının gözden geçirilerek, standartların yeniden düzenlenmesi karara bağlanmıştır.