İÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zeki Candan ve Yüksek Lisans Öğrencisinin Sanayi Projesi Başarısı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve yüksek lisans öğrencisi Mert Yıldırım’ın projesi, Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’na finalist olarak katıldı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, üretimdeki katma değerin çoğalması, yeni fikirlerinin sunulabileceği ve hayata geçirilebileceği platformun oluşturulması amacıyla gerçekleştirdiği Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği 29-30 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK, Antalya Valiliği, Antalya OSB, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, TSE gibi önemli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen etkinlikte Ar-Ge ve inovasyon alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı seminer ve paneller düzenlendi.

Buna ilaveten; Doç. Dr. Zeki Candan ve proje grubu tarafından nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler konusunda patentleme süreci devam eden bilimsel çalışma, söz konusu etkinlikte sergilendi.

Üniversite-Sanayi işbirliği alanında uygulamalı somut projeler gerçekleştirerek üniversitemizi birçok platformda başarıyla temsil eden ve çok sayıda ödül kazandıran Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Zeki Candan ve Yüksek Lisans Öğrencimiz Mert Yıldırım’ı gönülden kutlarız.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü